Centrum Usług Informatycznych | Politechnika Gdańska

Centrum Usług Informatycznych PG dostarcza i utrzymuje usługi informatyczne na rzecz Uczelni. Przedmiotem działalności centrum jest:

  • projektowanie usług ICT oraz systemów informatycznych,
  • wdrażanie i bieżące utrzymanie usług i systemów,
  • administrowanie infrastrukturą sprzętową niezbędną do realizacji ww. zadań,
  • zapewnienie wsparcia technicznego dla odbiorców (w zakresie Katalogu usług),
  • przeprowadzanie niezbędnych szkoleń,
  • publikowanie materiałów pomocniczych oraz instrukcji.

Popularne usługi

Uczelniany portal Moja PG

eNauczanie PG

Portal MOST Wiedzy

Poczta elektroniczna

Sieć Wi-Fi Eduroam

VPN