Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej jest ośrodkiem świadczącym usługi w zakresie technologii informacyjnych na rzecz innych podmiotów Uczelni. Przedmiotem działalności Centrum jest:

  • projektowanie usług ICT oraz systemów informatycznych,
  • wdrażanie i dalsze utrzymanie bieżące usług i systemów,
  • administrowanie infrastrukturą sprzętową niezbędną do realizacji ww. zadań,
  • zapewnienie wsparcia technicznego dla użytkowników (w zakresie Katalogu usług),
  • przeprowadzanie niezbędnych szkoleń,
  • publikowanie materiałów pomocniczych oraz instrukcji.

Na stronie pomoc.pg.edu.pl znajdą Państwo instrukcje obsługi do większości systemów IT. Dostęp do niektórych instrukcji może wymagać zalogowania.

Wsparcie techniczne udostępniane jest w jednym centralnym punkcie kontaktu – w Helpdesku PG.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy,
że problemy oraz błędy związane z zagadnieniami informatycznymi należy zgłaszać do Zespołu Helpdesk. Skontaktować się z Helpdeskiem można na trzy główne sposoby:

Helpdesk czynny jest w czasie podanym na stronie cui.pg.edu.pl/wsparcie/helpdesk.