Kontakt | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kontakt

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
NIP: 5840203593, REGON: 000001620

Helpdesk (pomoc techniczna):
Gmach Główny, pokój 256C  
formularz zgłoszeniowy: zgloszenia.pg.edu.pl
e-mail: helpdesk@pg.edu.pl
telefon: +48 58 348-63-37

Godziny pracy
Dni robocze 7:30 - 15:30

Dyżury telefoniczne (wsparcie w ograniczonym zakresie)
Dni robocze 15:30 - 21:00 
Weekendy i dni wolne 7:30 - 21:00

Biuro:
Gmach Główny, pokój 273  
e-mail: cui@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347-14-63
faks: +48 58 347-14-90

Godziny pracy
Dni robocze 7:30 - 15:30