• 2024-06-04

  Zmiany wprowadzone w usługach IT w maju 2024

  Najważniejsze zmiany w usługach informatycznych PG: eRekrutacja – wprowadzono możliwość dodawania zdjęcia od strony kandydata podczas rekrutacji. Zdjęcie to widoczne jest od strony Mojej PG w profilu danego kandydata w zakładce Dane osobowe. Liczne usprawnienia w procesie rekrutacji. Dziekanat – w procesie KPA dodano nowy status dokumentu „Odstąpienie od...

 • 2024-05-22

  Zmiany wprowadzone w usługach IT w kwietniu 2024

  Najważniejsze zmiany w usługach informatycznych PG: Dziekanat – w wydruku Karty Okresowych Osiągnięć Studenta dodano sumę punktów faktycznie uzyskanych przez studenta w danym semestrze. Nauczyciel – dodano zakładkę „Moje pensum”, przy przejściu w szczegóły nauczyciel może zobaczyć ilość przypisanych godzin w semestrze letnim oraz zimowym, a także ma możliwość...

 • 2024-04-17

  Zmiany wprowadzone w usługach IT w marcu 2024

  Najważniejsze zmiany w usługach informatycznych PG: Dziekanat – do wydruku Karty przebiegu studiów dodano sumę uzyskanych przez studenta punktów ECTS. Punkty zliczane są na wydruku w przypadku, gdy ocena jest zatwierdzona na protokole, wprowadzono liczne ułatwienia w procesie obsługi studentów i doktorantów. Projekty - osoby obsługujące projekty otrzymały możliwość...

 • 2024-03-06

  Zmiany wprowadzone w usługach IT w lutym 2024

  Najważniejsze zmiany w systemach informatycznych:  Moduł Moja PG → Rekrutacja – wprowadzono elektroniczny proces odwołań od decyzji rekrutacyjnych zgodny z wymogami KPA.  System eRekrutacja - zakończono pierwszy etap prac implementacyjnych oraz przekazano do testów dedykowany systemem rekrutacyjny dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej oraz Szkoły Doktorskiej...

 • 2024-01-26

  Zmiany wprowadzone w usługach IT w styczniu 2024

  Najważniejsze zmiany w systemach informatycznych:  Projekt Badawczy – wprowadzono nową funkcjonalność. Portlet pozwala studentowi, doktorantowi, nauczycielowi czy klientowi zewnętrznemu (przedstawicielowi firmy) zgłoszenia tematów wstępnych projektów badawczych, które następnie będą realizowane przez grupy studentów w ramach przedmiotu.  Dziekanat – dodano nowe...

 • 2024-01-17

  Zmiany wprowadzone w usługach IT w grudniu 2023

  Najważniejsze zmiany w systemach informatycznych:  Moja PG – EZD – dodano funkcjonalność integracji systemów Moja PG i EZD. Pracownicy, którzy muszą mieć dwa konta w EZD z racji pełnionych obowiązków - jedno w dziekanacie a drugie w innej jednostce mogą wybrać, które z kont ma być domyślnym. Rozbudowa modułu Dziekanat o nowe dokumenty. Liczne poprawki błędów w...

 • 2023-12-13

  Zmiany wprowadzone w usługach IT w listopadzie 2023

  Najważniejsze zmiany w systemach informatycznych:  Pensum: rozbudowano funkcjonalność Pensum. Dziekanat: dodano funkcjonalność wyświetlanie załączników w szczegółach sprawy KPA w widoku Dziekanatu i widoku Studenta. eDokumenty: dodano powiadomienie przy anulowaniu eDokumentu. Nauczyciel: dodano możliwość składania wniosków o zniżkę lub...

 • 2023-11-07

  Zmiany wprowadzone w usługach IT w październiku 2023

  Najważniejsze zmiany w systemach informatycznych:  Projekty: wprowadzono nową funkcjonalność dotyczącą zarządzania trwałością projektu. Dziekanat: rozszerzono mechanizmy obsługi KPA, dodano możliwość zmiany przypisania studenta do propozycji tematu dyplomu. Stypendia: zmieniono algorytm naliczania części sportowej w Stypendium Rektora. Campus PG: dodano...