Komunikaty | Politechnika Gdańska

Treść strony

Komunikaty

 • 2024-01-26

  Zmiany wprowadzone w usługach IT w styczniu 2024

  Najważniejsze zmiany w systemach informatycznych:  Projekt Badawczy – wprowadzono nową funkcjonalność. Portlet pozwala studentowi, doktorantowi, nauczycielowi czy klientowi zewnętrznemu (przedstawicielowi firmy) zgłoszenia tematów wstępnych projektów badawczych, które następnie będą realizowane przez grupy studentów w ramach przedmiotu.  Dziekanat – dodano nowe...

 • 2024-01-17

  Zmiany wprowadzone w usługach IT w grudniu 2023

  Najważniejsze zmiany w systemach informatycznych:  Moja PG – EZD – dodano funkcjonalność integracji systemów Moja PG i EZD. Pracownicy, którzy muszą mieć dwa konta w EZD z racji pełnionych obowiązków - jedno w dziekanacie a drugie w innej jednostce mogą wybrać, które z kont ma być domyślnym. Rozbudowa modułu Dziekanat o nowe dokumenty. Liczne poprawki błędów w...

 • 2023-12-13

  Zmiany wprowadzone w usługach IT w listopadzie 2023

  Najważniejsze zmiany w systemach informatycznych:  Pensum: rozbudowano funkcjonalność Pensum. Dziekanat: dodano funkcjonalność wyświetlanie załączników w szczegółach sprawy KPA w widoku Dziekanatu i widoku Studenta. eDokumenty: dodano powiadomienie przy anulowaniu eDokumentu. Nauczyciel: dodano możliwość składania wniosków o zniżkę lub...

 • 2023-11-07

  Zmiany wprowadzone w usługach IT w październiku 2023

  Najważniejsze zmiany w systemach informatycznych:  Projekty: wprowadzono nową funkcjonalność dotyczącą zarządzania trwałością projektu. Dziekanat: rozszerzono mechanizmy obsługi KPA, dodano możliwość zmiany przypisania studenta do propozycji tematu dyplomu. Stypendia: zmieniono algorytm naliczania części sportowej w Stypendium Rektora. Campus PG: dodano...

 • 2023-10-11

  Certyfikat Trustworthy Data Repository dla MOSTu Wiedzy

  Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że Katalog Danych Badawczych MOST Wiedzy, jako pierwsze polskie repozytorium danych, otrzymał certyfikat Trustworthy Data Repository wystawiany przez CoreTrustSeal Standards and Certification Board. Zapraszamy do korzystania!

 • 2023-10-02

  Zmiany wprowadzone w usługach IT we wrześniu 2023

  Najważniejsze zmiany w systemie Moja PG:  Decyzja KPA w Moja PG:  dodano funkcjonalność obsługi procesu wydawania dokumentów elektronicznych w procesie skreślenia studentów zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Funkcjonalność dostępna jest zarówno dla pracowników dziekanatów jak i studentów. Szczegółowe instrukcje dot. procesu zastaną...

 • 2023-09-08

  Poczta studencka - migracja do Microsoft 365

  Szanowni Studenci, Informujemy, że zakończył się proces migracji studenckich skrzynek pocztowych z serwerów PG do usługi Microsoft 365. Domena pocztowa (student.pg.edu.pl) obsługiwana jest obecnie przez usługę Microsoft 365. Nowe wiadomości email dostępne są już tylko w usłudze Microsoft 365. W wyniku migracji rozmiar studenckiej skrzynki pocztowej powiększył się do 50...