Katalog usług | Politechnika Gdańska

Treść strony

Katalog usług

Dydaktyka

Portale uczelniane oraz narzędzia wspomagające praktyczne i formalne prowadzenie dydaktyki

Nauka

Portale uczelniane oraz narzędzia wspomagające uprawianie nauki

Systemy biznesowe

Dostęp do wewnętrznych aktów uczelni, dokumentów formalnych, obieg dokumentów, systemy kadrowe i finansowo-księgowe

Finanse i księgowość

Systemy kadrowe oraz finansowo-księgowe, dostęp do danych zarządczych

Promocja

Strony internetowe, system organizacji konferencji oraz wydarzeń, płatności elektroniczne za uczestnictwo w wydarzeniach, bilety wstępu na eventy, mapa kampusu on-line

Współpraca

Narzędzia do współpracy i komunikacji w zespole oraz pomiędzy jednostkami

Poczta i dyski sieciowe

Poczta e-mail i usługi jej towarzyszące, kalendarze, przechowywanie oraz synchronizacja danych

Bezpieczeństwo

Usługi logowania, konta uczelnianego, certyfikaty, dostęp zdalny

Sieć

Sieć przewodowa i bezprzewodowa, dostęp zdalny