Administratorzy USK PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Administratorzy USK PG

Administratorzy centralni – CUI

Adam Tlałka

Paweł Krugiołka

Michał Skuza

Rajmund Steczeń

Konrad Kurpiński

Wojciech Bohdziewicz


Administratorzy wydziałowi, Biblioteka PG

Wydział Architektury

Jarosław Jaworowski

Wydział Chemiczny

Mariusz Krawczyk

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Andrzej Krzysztofowicz

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Przemysław Milewski

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Marcin Hoppe

Tomasz Sobczyk

Michał Chmielecki

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Łukasz Gutarowski

Tomasz Ronkiewicz

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Mateusz Rawa

Wojciech Jarosiński

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Administratorzy proszą o kontaktowanie się na adres techno@zie.pg.edu.pl

Wojciech Drapiński

Biblioteka Politechniki Gdańskiej

Robert Szczodruch