Usługa udostępnia możliwość połączenia z siecią w celu korzystania z wielu innych usług świadczonych przez Politechnikę Gdańską lub usługodawców zewnętrznych. W tym celu udostępniamy różnego rodzaju podsieci w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności usług. Udostępniane są:

  • bezprzewodowa sieć Eduroam - zapewnia możliwość połączenia się z internetem przez wszystkie osoby posiadające konto pocztowe na PG lub innej placówce współpracującej w ramach projektu Eduroam
  • przewodowa sieć komputerowa - udostępniana dla pracowników PG, pozwalająca na pełny dostęp do usług politechnicznych
  • sieć konferencyjna - wyodrębniona tymczasowa sieć uruchamiana na potrzeby konferencji, szkoleń i innych wydarzeń

Korzystanie z usług udostępniania sieci oznacza akceptację Regulaminu Uczelnianej Sieci Komputerowej na Politechnice Gdańskiej.