Jakie sprawy można zgłaszać do Helpdesku?

Wszelkie pytania i problemy w korzystaniu z usług IT (o których mowa w Katalogu usług) oraz wnioski o wprowadzenie zmian w usługach zgłaszać należy do centralnego punktu kontaktu – do Zespołu Helpdesk.

Jak skontaktować się z Helpdeskiem?

  1. Elektronicznie za pomocą formularza zgłoszeniowego – najbardziej zalecana forma kontaktu: użytkownik otrzymuje indywidualny numer zgłoszenia, po którym śledzić może status swojego zgłoszenia. Formularz zgłoszeniowy udostępniamy na stronie formularza kontaktowego.
  2. Elektronicznie za pomocą poczty e-mail  również w tym przypadku użytkownik uzyska automatycznie numer zgłoszenia, po którym będzie mógł śledzić rozwój zgłoszonej sprawy. W miarę możliwości, do zgłoszenia należy użyć konta w domenie Uczelni, które będzie wstępnie potwierdzać tożsamość zgłaszającego. Maile można przesyłać na adres helpdesk@pg.edu.pl.
  3. Telefonicznie pod numerem +48 58 348 63 37. Wsparcie jest świadczone od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 w dni robocze. Prosimy pamiętać, że droga kontaktu telefonicznego jest niewłaściwa wobec wniosków o reset hasła, modyfikację uprawnień, modyfikację jakichkolwiek danych w systemach itp., ponieważ za pośrednictwem telefonu nie mamy możliwości zweryfikowania tożsamości zgłaszającego.
  4. Osobiście – w Gmachu Głównym PG, pokój 256C. Helpdesk jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 w dni robocze. Prosimy pamiętać, że do załatwienia niektórych spraw niezbędne może się okazać przedłożenie ważnego dokumentu poświadczającego tożsamość. Konieczność taka występuje np. podczas aktywacji konta lub podczas resetowania hasła do systemu Moja PG.

Jakie są godziny pracy Helpdesku?

Helpdesk oferuje wsparcie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Ponadto:

  • w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:30 do 21:00 pełniony jest dyżur telefoniczny w ramach którego zgłaszać można ewentualne awarie* usług. W tym czasie nie świadczy się pełnego wsparcia – zapoznaj się z poniższymi uwagami.
  • w soboty i niedziele (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7:30 do 19:30 pełniony jest dyżur telefoniczny w ramach którego zgłaszać można ewentualne awarie* usług. W tym czasie nie świadczy się pełnego wsparcia – zapoznaj się z poniższymi uwagami.

W czasie pełnienia dyżuru telefonicznego przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia o awariach*, tj. nie świadczy się pełnego wsparcia technicznego. Na przykład nie przyjmuje się wniosków dot. zresetowania hasła, pomocy w zalogowaniu, dokonaniu zmian w systemach IT, modyfikacji uprawnień, zgłoszeń problemów o charakterze użytkowym, drobnych usterek, sytuacji będących skutkami błędnego postępowania użytkownika itp.
Zagadnienia nieobjęte dyżurem telefonicznym zgłaszać można drogą elektroniczną – informacje o takich zgłoszeniach Helpdesk odbierze w ciągu najbliższego dnia roboczego.

* Awaria stanowi utratę zdolności do funkcjonowania danej usługi zgodnie z jej przeznaczeniem. Skutkiem awarii jest incydent, np. wszyscy albo wybrani użytkownicy nie są w stanie zalogować się do swojego konta w danej usłudze lub skorzystać z określonej funkcji usługi.

Awarią nie jest sytuacja, w której użytkownik nie może zalogować się do usługi lub skorzystać z funkcji usługi np. wskutek wpisywania błędnego hasła lub loginu, wskutek wygaśnięcia ważności hasła, wskutek wygaśnięcia uprawnień do usługi albo braku posiadania stosownych uprawnień itp.

Na podstawie otrzymanego zgłoszenia telefonicznego, pracownik Helpdesku pełniący dyżur techniczny dokona niezbędnych czynności zmierzających do ustalenia czy doszło do awarii usługi.