Jakie sprawy można zgłaszać do Helpdesku?

Wszelkie pytania i problemy w korzystaniu z usług IT (o których mowa w Katalogu usług) oraz wnioski o wprowadzenie zmian w usługach można zgłaszać do jednego miejsca: zespołu Helpdesk.

Godziny pracy
Dni robocze 7:30 - 15:30 (wizyty osobiste w godzinach 9:00 - 14:00)

Dyżury telefoniczne (wsparcie w ograniczonym zakresie)
Dni robocze 15:30 - 21:00 
Weekendy i dni wolne 7:30 - 21:00


Jak skontaktować się z Helpdeskiem?
 

Elektronicznie za pomocą formularza zgłoszeniowego

Jest to najbardziej zalecana forma kontaktu. Po przesłaniu zgłoszenia, każda osoba otrzyma indywidualny numer zgłoszenia, po którym śledzić może status swojego zgłoszenia. Formularz zgłoszeniowy udostępniamy na stronie formularza kontaktowego.
 

Elektronicznie za pomocą poczty e-mail

Także w tym przypadku osoba zgłaszająca uzyska indywidualny numer zgłoszenia, po którym może śledzić rozwój zgłoszonej sprawy. W miarę możliwości, do wysłania zgłoszenia należy użyć własnego konta w domenie Uczelni (np. pg.edu.pl lub student.pg.edu.pl).

Zgłoszenia można przesyłać na adres helpdesk@pg.edu.pl
 

Telefonicznie

Pełne wsparcie jest świadczone w dni robocze w godzinach 7:30 - 15:30.
Kontakt telefoniczny jest możliwy pod numerem telefonu +48 58 348 63 37.

Ponadto w dni robocze od 15:30 do 21:00 oraz w dni wolne od 7:30 do 21:00 pełniony jest dyżur w ramach którego zgłaszać można ewentualne problemy (należy jednak mieć na uwadze, że wsparcie jest w ograniczonym zakresie).

Prosimy pamiętać, że droga kontaktu telefonicznego jest niewłaściwa wobec wniosków o reset hasła, modyfikację uprawnień, modyfikację jakichkolwiek danych w systemach itp., ponieważ za pośrednictwem telefonu nie mamy możliwości zweryfikowania tożsamości zgłaszającego.
 

Osobiście

Helpdesk mieści się w Gmachu WETI B, na III piętrze, w pokoju NE 342 i jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00 w dni robocze.

Prosimy pamiętać, że do załatwienia niektórych spraw niezbędne może być okazanie ważnego dokumentu poświadczającego tożsamość. Konieczność taka występuje np. podczas aktywacji konta lub podczas resetowania hasła do systemu Moja PG.