Wsparcie techniczne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wsparcie techniczne

Jakie sprawy można zgłaszać do Helpdesku?

Wszelkie pytania i problemy w korzystaniu z usług IT (o których mowa w Katalogu usług) oraz wnioski o wprowadzenie zmian w usługach można zgłaszać do jednego miejsca: zespołu Helpdesk.

Godziny pracy
Dni robocze 7:30 - 15:30 (wizyty osobiste w godzinach 9:00 - 14:00)

Dyżury telefoniczne (wsparcie w ograniczonym zakresie)
Dni robocze 15:30 - 21:00 
Weekendy i dni wolne 7:30 - 21:00

Jak skontaktować się z Helpdeskiem?

  1. Elektronicznie za pomocą formularza zgłoszeniowego – najbardziej zalecana forma kontaktu: użytkownik otrzymuje indywidualny numer zgłoszenia, po którym śledzić może status swojego zgłoszenia. Formularz zgłoszeniowy udostępniamy na stronie formularza kontaktowego.
  2. Elektronicznie za pomocą poczty e-mail  również w tym przypadku użytkownik uzyska automatycznie numer zgłoszenia, po którym będzie mógł śledzić rozwój zgłoszonej sprawy. W miarę możliwości, do zgłoszenia należy użyć konta w domenie Uczelni, które będzie wstępnie potwierdzać tożsamość zgłaszającego. Maile można przesyłać na adres helpdesk@pg.edu.pl.
  3. Telefonicznie pod numerem +48 58 348 63 37. Pełne wsparcie jest świadczone w dni robocze w godz. 7:30-15:30. Ponadto w dni robocze od 15:30 do 21:00 oraz w dni wolne od 7:30 do 21:00 pełniony jest dyżur w ramach którego zgłaszać można ewentualne problemy (należy jednak mieć na uwadze, że wsparcie jest w ograniczonym zakresie). Prosimy pamiętać, że droga kontaktu telefonicznego jest niewłaściwa wobec wniosków o reset hasła, modyfikację uprawnień, modyfikację jakichkolwiek danych w systemach itp., ponieważ za pośrednictwem telefonu nie mamy możliwości zweryfikowania tożsamości zgłaszającego.
  4. Osobiście – w Gmachu Głównym PG, pokój 256C. Helpdesk jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00 w dni robocze. Prosimy pamiętać, że do załatwienia niektórych spraw niezbędne może się okazać przedłożenie ważnego dokumentu poświadczającego tożsamość. Konieczność taka występuje np. podczas aktywacji konta lub podczas resetowania hasła do systemu Moja PG.