Dyrektor Centrum Usług Informatycznych
Zastępca dyrektora ds.Roz. i Utrzym.Infrast. Info.
Zastępca dyrektora ds. rozwoju syst. informat.