Zamówienia publiczne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zamówienia publiczne

Realizacja zamówień wspólnych na zakup sprzętu IT i oprogramowania w roku 2023

W roku 2023 przewidziane są dwa postępowania przetargowe na sprzęt informatyczny i oprogramowanie standardowe.

Wnioski zakupowe należy składać w systemie eKwestura (TETA)

 

Postępowanie SI-OS-1-2023

 • Dokumenty związane z SI-OS-1-2023 zamieszczone są w Repozytorium pod adresem: https://repos.pg.edu.pl/d/ry0
   
 • Numery postępowań w ramach SI-OS-1: OS: ZP/165/055/D/2023; ZP/208/055/D/2023
  SI: ZP/177/055/D/2023; ZP/285/055/D/2023

 


Harmonogram

Zobacz szczegóły

Pierwsza edycja przetargów na SI-OS-1-2023 przebiegnie zgodnie z poniższym harmonogramem. Rozpoczęcie drugiej edycji planowane jest na czerwiec 2023 r.

SI-1/23 i OS-1/23

Etap Data
 • informacja z Centrum Usług Informatycznych zawierająca powyżej wymienione dokumenty na zakup sprzętu informatycznego (poz. 1,2 i 3)

- do dnia 07.04.2023 r.

 • zamówienia zbiorcze Wydziałów i pozostałych jednostek organizacyjnych Uczelni na sprzęt informatyczny, kierowane do CUI

- do dnia 25.04.2023 r.

 • przygotowanie przez CUI i DZP wniosku na otwarcie postępowania przetargowego, SIWZ oraz zgłoszenie postępowania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

- do dnia 25.05.2023 r.

 • rozstrzygnięcie postępowań przetargowych i podpisanie umów dostaw na poszczególne części zamówienia

- OS-1 lipiec 2023 r.
- SI-1 październik 2023 r.

 • dostawy sprzętu informatycznego do jednostek organizacyjnych

- OS-1 sierpień 2023 r.
- SI-1 listopad 2023 r.

 • realizacja zamówień w ramach prawa opcji

- sukcesywnie przez okres 7 miesięcy od dnia podpisania umowy

 

Wyżej wymienione terminy będą weryfikowane w zależności od przebiegu postępowań przetargowych (przetargi nieograniczone), a informacje na ten temat będą dostępne na stronie cui.pg.edu.pl (zakładka zamówienia publiczne). W przypadku unieważnienia postępowania przetargowego jego realizacja będzie ponawiana.

Uprawnienia do składania zamówień nadawane są przez Helpdesk CUI na podstawie zgłoszenia Dyrektora Administracyjnego danej jednostki.