Realizacja zamówień wspólnych na zakup sprzętu IT i oprogramowania w roku 2024

W roku 2024 przewidziane jest jedno postępowania przetargowe na sprzęt informatyczny i oprogramowanie standardowe. Harmonogramy edycji postępowania przetargowego podany jest w tabeli poniżej.

Wnioski zakupowe należy składać w systemie eKwestura (TETA)

 

Postępowanie SI/OS/24/1

 


Harmonogram

Zobacz szczegóły

Harmonogram realizacji postępowań SI-1/24 i OS-1/24 na sprzęt informatyczny i oprogramowanie standardowe:

Etap Data
  • informacja z Centrum Usług Informatycznych zawierająca powyżej wymienione dokumenty na zakup sprzętu informatycznego (poz. 1,2 i 3)

- do dnia 09.04.2024 r.

  • zamówienia zbiorcze Wydziałów i pozostałych jednostek organizacyjnych Uczelni na sprzęt informatyczny, kierowane do CUI

- do dnia 20.05.2024 r.

  • przygotowanie przez CUI i DZP wniosku na otwarcie postępowania przetargowego, SWZ oraz zgłoszenie postępowania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

- do dnia 10.06.2024 r.

  • rozstrzygnięcie postępowań przetargowych i podpisanie umów dostaw na poszczególne części zamówienia

- do dnia 08.08.2024 r.

  • dostawy sprzętu informatycznego do jednostek organizacyjnych

- sukcesywnie do dnia 13.09.2024 r.

  • realizacja zamówień w ramach prawa opcji

- sukcesywnie przez okres 7 miesięcy od dnia podpisania umowy

 

Wyżej wymienione terminy będą weryfikowane w zależności od przebiegu postępowań przetargowych (przetargi nieograniczone), a informacje na ten temat będą dostępne na stronie cui.pg.edu.pl (zakładka zamówienia publiczne). W przypadku unieważnienia postępowania przetargowego jego realizacja będzie ponawiana.

Uprawnienia do składania zamówień nadawane są przez Helpdesk CUI na podstawie zgłoszenia Dyrektora Administracyjnego danej jednostki.