Zamówienia publiczne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zamówienia publiczne

Realizacja zamówień wspólnych na zakup sprzętu IT i oprogramowania w roku 2023

W roku 2023 przewidziane są dwa postępowania przetargowe na sprzęt informatyczny i oprogramowanie standardowe.

Wnioski zakupowe należy składać w systemie eKwestura (TETA)

Dokumenty związane z SI-OS-1-2023 zamieszczone są w Repozytorium pod adresem: https://repos.pg.edu.pl/d/ry0

Dokumenty związane z SI-OS-2-2023 zamieszczone są w Repozytorium pod adresem: https://repos.pg.edu.pl/d/ipv


Pierwsza edycja przetargów na SI-OS-1-2023 przebiegnie zgodnie z poniższym harmonogramem. Rozpoczęcie drugiej edycji planowane jest na czerwiec 2023 r.

SI-1/23 i OS-1/23

Etap Data
  • informacja z Centrum Usług Informatycznych zawierająca powyżej wymienione dokumenty na zakup sprzętu informatycznego (poz. 1,2 i 3)

- do dnia 07.04.2023 r.

  • zamówienia zbiorcze Wydziałów i pozostałych jednostek organizacyjnych Uczelni na sprzęt informatyczny, kierowane do CUI

- do dnia 25.04.2023 r.

  • przygotowanie przez CUI i DZP wniosku na otwarcie postępowania przetargowego, SIWZ oraz zgłoszenie postępowania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

- do dnia 25.05.2023 r.

  • rozstrzygnięcie postępowań przetargowych i podpisanie umów dostaw na poszczególne części zamówienia

- do dnia 20.07.2023 r.

  • dostawy sprzętu informatycznego do jednostek organizacyjnych

- sukcesywnie do dnia 30.08.2023 r.

  • realizacja zamówień w ramach prawa opcji

- sukcesywnie przez okres 7 miesięcy od dnia podpisania umowy

Wyżej wymienione terminy będą weryfikowane w zależności od przebiegu postępowań przetargowych (przetargi nieograniczone), a informacje na ten temat będą dostępne na stronie cui.pg.edu.pl (zakładka zamówienia publiczne). W przypadku unieważnienia postępowania przetargowego jego realizacja będzie ponawiana.

Uprawnienia do składania zamówień nadawane są przez Helpdesk CUI na podstawie zgłoszenia Dyrektora Administracyjnego danej jednostki.