Sieć konferencyjna | Politechnika Gdańska

Treść strony

Sieć konferencyjna

Na potrzeby konferencji, targów, szkoleń lub szczególnych wydarzeń, po złożeniu wniosku, CUI może przygotować wyodrębnioną tymczasową sieć przewodową lub bezprzewodową. Sieci tego typu udostępniane są za pośrednictwem loginów i haseł indywidualnych – nie tworzy się sieci otwartych udostępnianych dla niezidentyfikowanych użytkowników.

CUI przyjmuje wnioski dotyczące uruchomienia tymczasowych sieci:

  • bezprzewodowych – na terenie kampusu PG (na obszarach pokrytych zasięgiem sieci Eduroam),
  • przewodowych – w obrębie Gmachu Głównego oraz Gmachu B (wnioski dotyczące sieci przewodowych w obrębie wydziałów należy zgłaszać do administratorów wydziałowych)

Dla kogo?

Usługa przeznaczona jest dla organizatorów oraz uczestników konferencji, targów, szkoleń, konkursów lub wydarzeń o szczególnym znaczeniu.

Jak uzyskać dostęp?

W celu przygotowania tymczasowej sieci wydzielonej, osoba reprezentująca organizatora wydarzenia powinna złożyć w CUI wniosek zawierający następujące informacje:

  • rodzaj wnioskowanej sieci: przewodowa lub bezprzewodowa,
  • dokładne miejsce udostępniania sieci (wskazanie konkretnej lokalizacji w budynku),
  • w przypadku sieci bezprzewodowych – określenie wymaganych granic zasięgu sieci Wi-Fi,
  • w przypadku sieci bezprzewodowych – jeśli z sieci korzystać ma więcej niż 10 użytkowników, należy dostarczyć plik z arkuszem MS Office Excel lub LibreOffice Calc z czterema kolumnami zawierającymi dane spodziewanych użytkowników sieci tymczasowej:
    • imię, nazwisko, nazwa firmy/instytucji (opcjonalnie), kontaktowy adres e-mail
  • kontakt e-mailowy oraz telefoniczny do osoby reprezentującej organizatorów wydarzenia,
  • okres czasu, w ciągu którego usługa ma być świadczona.

Wnioski składane przez studentów lub przez organizacje studenckie winny być potwierdzone przez opiekunów tych organizacji (będących zwykle pracownikami Uczelni).

Gdzie znaleźć pomoc?

Wsparcie w zakresie usługi zapewnia Zespół Helpdesk. Informacje o sposobie kontaktu z Helpdeskiem zamieszczono na stronie wsparcia.