Usługa udostępnia możliwość przesyłania wiadomości e-mail pracownikom oraz studentom PG w ramach przydzielonych im kont: pracownikom w domenie pg.edu.pl, a studentom w domenie student.pg.edu.pl. W ramach usługi oferowane są następujące funkcjonalności:

  • osobiste konta pocztowe – zakładane automatycznie studentom i pracownikom PG podczas aktywacji konta na stronie moja.pg.edu.pl. Pozostałym osobom konta pocztowe (w oparciu o konto w Moja PG) zakładane są na wniosek kierownika jednostki.
  • aliasy do kont osobistych – zakładane automatycznie doktorantom i pracownikom PG w postaci imie.nazwisko@pg.edu.pl. Alias jest alternatywnym adresem e-mail, który wskazuje na istniejące osobiste konto pocztowe – nie stanowi więc osobnego (samodzielnego) konta. Jeśli istnieją już osoby o takim samym imieniu i nazwisku, wówczas przydzielony adres aliasa uzupełniony zostanie o liczbę (umieszczoną bezpośrednio po nazwisku). Aliasy dla pozostałych osób zakładane są na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych.
  • aliasy pełniące rolę adresu instytucjonalnego – zakładane są na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych. Stanowią adresy e-mail wskazujące na istniejące konto osobiste (lub na kilka kont osobistych), same nie będąc osobnymi (samodzielnymi) kontami. Aliasy tego typu tworzone są na potrzeby podmiotów Uczelni, konferencji, kół naukowych itp. Adresy poczty elektronicznej o charakterze instytucjonalnym nie są tworzone jako samodzielne konta e-mail.
  • listy mailingowe (listy dystrybucyjne) – zakładane są na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych. Listy mailingowe dysponują własnym adresem e-mail, same nie będąc osobnym kontem pocztowym. Listy pozwalają na zebranie wielu adresów kont osobistych pod jednym ustalonym adresem. Wiadomość przesłana na adres listy zostanie przesłana do wszystkich kont pocztowych skojarzonych z tą listą. Przesłanie wiadomości na adres listy mailingowej możliwe jest tylko dla uprawnionych użytkowników. Zlecając utworzenie lub modyfikację listy, warto pamiętać o wskazaniu użytkowników, którzy mają posiadać prawo przesyłania wiadomości na adres listy.
  • foldery współdzielone – zakładane są na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych. Foldery dysponują własnym adresem pocztowym, same nie będąc osobnym kontem pocztowym. Foldery umożliwiają współdzielenie tych samych wiadomości e-mail (odebranych i wysłanych) przez grupę użytkowników. Uprawnione osoby korzystające z folderu współdzielonego widzą dokładnie te same maile przychodzące, wysłane, oznaczone jako przeczytane lub jako nieprzeczytane. Jakiekolwiek zmiany naniesione przez jedną osobę, natychmiast synchronizują się u pozostałych użytkowników korzystających z danego folderu,
  • kalendarze osobiste i publiczne – nowa wersja klienta webowego webmail.pg.edu.pl oferuje możliwość pracy z kalendarzami, będących wsparciem organizacji codziennych zadań. Szczególnie przydatne są kalendarze publiczne, które mogą być współdzielone pomiędzy pracownikami Uczelni. Po skonfigurowaniu, kalendarze mogą być obsługiwane w klientach pocztowych typu Mozilla Thunderbird oraz na urządzeniach mobilnych.
  • usługa „Drive” do udostępniania dużych załączników – dostępna w nowym kliencie webowym webmail.pg.edu.pl, usługa pozwala pracownikowi PG umieścić na serwerze pliki, a następnie udostępnić je innym pracownikom Uczelni albo odbiorcom zewnętrznym (nieposiadającym loginu i hasła do portalu Moja PG). Pojedynczy zasób może mieć maksymalną wielkość ok. 512MB a całkowita dostępna przestrzeń na tymczasowe składowanie załączników ma rozmiar 1GB.

Dla kogo?

Usługa udostępniana jest studentom, pracownikom PG oraz współpracownikom Uczelni.

Jak uzyskać dostęp?

Studenci i pracownicy PG uzyskują konto osobistej poczty e-mail (wraz z aliasem do konta osobistego) automatycznie podczas aktywacji konta w systemie Moja PG na stronie moja.pg.edu.pl. Pozostałym osobom konta (w oparciu o konto w Moja PG) zakładane są na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej. Dodatkowe aliasy, listy mailingowe oraz foldery współdzielone zakładane są również na wniosek kierownika danego podmiotu.

Poczta PG dostępna jest:

  • z interfejsu www (w oknach przeglądarek internetowych) pod adresem poczta.pg.edu.pl,
  • z poziomu programów typu klienty pocztowe instalowanych w systemach operacyjnych. Dla systemów rodziny Windows rekomendujemy darmowy program Mozilla Thunderbird.

Doktoranci PG niedysponujący do tej pory aliasem w domenie pg.edu.pl mogą go uzyskać w trakcie ponownej próby aktywacji konta w systemie Moja PG (mimo posiadania już konta studenckiego) – koniecznie z użyciem dotychczasowego hasła dostępowego. W takim przypadku system automatycznie przydzieli dodatkowy alias w domenie pg.edu.pl.

Gdzie uzyskać pomoc?

Wsparcie w postaci instrukcji obsługi dostępne jest na stronie pomocy:

Wsparcie w tym zakresie zapewnia również zespół Helpdesk.