MOST Wiedzy | Politechnika Gdańska

Treść strony

MOST Wiedzy

Za pomocą platformy MOST Wiedzy pracownicy naukowi mają możliwość zaprezentowania w sposób atrakcyjny i przejrzysty własnego dorobku naukowego, kompetencji i dostępnej infrastruktury. Ułatwia to nawiązywanie krajowej i międzynarodowej współpracy badawczej.

Zasoby zawarte w ramach usługi udostępniane będą przedsiębiorcom, ludziom nauki oraz społeczeństwu w otwartej i prostej formie. Dzięki takim cechom, platforma będzie korzystnie oddziaływała na integrację naukowców oraz ich otoczenia gospodarczego (przedsiębiorstwa, organizacje non profit, obywatele). Portal dostępny jest pod adresem adresem mostwiedzy.pl. Więcej informacji można uzyskać pod adresem mostwiedzy.pl/intro.

Dla kogo?

Usługa dostępna jest publicznie dla wszystkich zainteresowanych.

Jak uzyskać dostęp?

Portal MOST Wiedzy dostępny jest publicznie pod adresem mostwiedzy.pl. Edycja profilu naukowego wymaga zalogowania – zaloguj się.

Gdzie uzyskać pomoc?

Wsparcie w postaci instrukcji obsługi dostępne jest na stronie pomocy.

Wsparcie w tym zakresie zapewnia również zespół Helpdesk.