Repozytorium dokumentów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Repozytorium dokumentów

Usługa umożliwia przechowywanie oraz udostępnianie dokumentów (pracownikom PG) w postaci elektronicznej. System przeznaczony jest dla dokumentów o charakterze wewnętrznym: Zarządzeń Rektora, Pism Kanclerza, regulacji i regulaminów wewnętrznych, dokumentów własnych jednostek organizacyjnych itp.

Dla kogo?

Usługa udostępniana jest pracownikom PG posiadającym aktywne konto w systemie Moja PG.

Jak uzyskać dostęp?

Repozytorium dokumentów dostępne jest pod adresem repos.pg.edu.pl – z sieci politechnicznej oraz zdalnie w ramach połączenia VPN.

Gdzie uzyskać pomoc?

Wsparcie w postaci instrukcji obsługi dostępne jest na stronie pomocy.

Wsparcie w tym zakresie zapewnia również Zespół Helpdesk. Informacje o sposobie kontaktu z Helpdeskiem zamieszczono na stronie wsparcia.