Centralne konto PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Centralne konto PG

Przy znacznej liczbie systemów informatycznych wymagających logowania, zapamiętanie danych dostępowych do każdego z nich staje się uciążliwe. Z tego względu oferowana jest usługa Centralnego konta PG, która umożliwia uwierzytelnianie studentów i pracowników Uczelni do wszystkich systemów IT zarządzanych przez CUI – za pomocą tego samego (wspólnego) loginu oraz hasła dostępowego.

Dla kogo?

Z usługi korzystają wszyscy studenci oraz pracownicy PG posiadający aktywne konta w systemie Moja PG.

Jak uzyskać dostęp?

Każdy użytkownik dysponujący aktywnym kontem w systemie Moja PG korzysta z tej usługi. Nie ma konieczności oddzielnego wnioskowania o dostęp do tej usługi.
Wszyscy użytkownicy korzystający z Centralnego konta PG do logowania się do usług świadczonych przez konsorcjum PIONER oraz konfederację eduGAIN, akceptują Regulamin korzystania z zewnętrznych usług sieciowych dostępnych za pośrednictwem Centralnego konta PG.

Gdzie znaleźć pomoc?

W razie problemu z zalogowaniem, hasło dostępowe można zresetować za pomocą:

  • specjalnych kopert dostępnych w dziekanatach wydziałów,
  • sms-a (O ile opcję taką użytkownik włączył wcześniej w swoim koncie w Moja PG. W razie potrzeby można zdalnie zawnioskować o włączenie tej metody resetu hasła),
  • wsparcia Zespołu Helpdesk mieszczącego się w Gmachu Głównym w pokoju 256C w ramach wizyty osobistej (należy wziąć ze sobą ważny dokument poświadczający tożsamość).

Jeśli problem z zalogowaniem wynika z innej nieustalonej przyczyny, należy skontaktować się z Zespołem Helpdesk. Informacje o sposobie kontaktu z Helpdeskiem zamieszczono na stronie wsparcia.

Ze względu na konieczność ochrony danych osobowych, podczas rozmowy telefonicznej Helpdesk nie udziela informacji związanych z kontem, nie podaje danych do logowania oraz nie resetuje haseł.