Usługi VoIP | Politechnika Gdańska

Treść strony

Usługi VoIP

Usługi VoIP oferują dwie funkcjonalności:

  • możliwość korzystania z wirtualnych faksów (nadawanie poprzez aplikację w Moja PG, odbiór w e-mailu),
  • realizację przekierowań numerów telefonów w związku z dyżurami technicznymi w jednostkach PG (tel. dyżurne).

Dla kogo?

Rozwiązanie dotyczące wirtualnych faksów udostępniane jest całej społeczności PG.

Obsługa telefonów dyżurnych przeznaczona dla tych jednostek Uczelni, w których pracownicy pełnią dyżury techniczne.

Jak uzyskać dostęp?

Panel VoIP dostępny jest pod adresem voip.pg.edu.pl
Wniosek o nadanie uprawnień do usług VoIP można zgłaszać poprzez formularz (do składania wniosków uprawnieni są kierownicy jednostek lub osoby pełniące analogiczne funkcje).

Gdzie uzyskać pomoc?

Sprawy związane z usługami VoIP można zgłaszać przez Zespół Helpdesk. Informacje o sposobie kontaktu z Helpdeskiem zamieszczono na stronie wsparcia.