System kadrowo-płacowy | Politechnika Gdańska

Treść strony

System kadrowo-płacowy

System Kadrowo-Płacowy – opis usługi

System kadrowo-płacowy jest rozbudowanym rozwiązaniem informatycznym, udostępniającym funkcjonalność w zakresie kompleksowej obsługi:

  • spraw osobowych pracowników, zleceniobiorców, doktorantów i studentów,
  • naliczania i wypłacania wynagrodzeń, świadczeń, stypendiów lub innych wypłat,
  • spraw socjalnych pracowników i/lub ich rodzin,
  • pracowniczej kasy zapomogowo – pożyczkowej.

System jest dostosowany do specyfiki funkcjonowania uczelni wyższej.

Dla kogo?

Usługa przeznaczona jest dla pracowników Działu Osobowego, Kwestury oraz dla uprawnionych pracowników administracyjnych.

Jak uzyskać dostęp?

W celu uzyskania dostępu do Systemu Kadrowo-Płacowego, kierownik danej jednostki organizacyjnej powinien przesłać do CUI wniosek o nadanie wskazanym pracownikom odpowiednich uprawnień.

Gdzie znaleźć pomoc?

Wsparcie w zakresie systemu zapewnia wyznaczony zespół pracowników, a kontakt odbywa się poprzez Helpdesk. Informacje o sposobie kontaktu z Helpdeskiem zamieszczono na stronie wsparcia.