Spotkania PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Spotkania PG

Aplikacja Spotkania wspomagają organizowanie spotkań np. zespołów, umożliwiając uzgodnienie najdogodniejszego terminu dla każdego członka zespołu. Spotkanie inicjuje dowolny pracownik PG, a do istniejącego spotkania zaprosić można: pracowników, studentów oraz osoby spoza Uczelni. Rozwiązanie jest podobne do popularnej usługi Doodle. Oprogramowanie działa w dwóch trybach (widokach): dla organizatorów spotkań (osób inicjujących spotkanie) oraz dla uczestników spotkania.

Dla kogo?

Oprogramowanie przeznaczone jest dla zainteresowanych pracowników, studentów oraz osób spoza PG.

Jak uzyskać dostęp?

Każdy pracownik PG może zainicjować spotkanie w panelu aplikacji spotkania.pg.edu.pl

Do utworzonego spotkania można przypisać innych pracowników, jak również studentów oraz osoby spoza PG.

Gdzie uzyskać pomoc?

Sprawy związane z aplikacją Spotkania można zgłaszać przez Zespół Helpdesk. Informacje o sposobie kontaktu z Helpdeskiem zamieszczono na stronie wsparcia.