MATLAB | Politechnika Gdańska

Treść strony

MATLAB

Oprogramowanie MATLAB jest narzędziem służącym wykonywaniu obliczeń naukowych i inżynierskich, a także symulacji komputerowych.

Pracownicy i studenci Politechniki Gdańskiej mają możliwość korzystania z oprogramowania MATLAB w ramach licencji kampusowej (Campus Wide License).

Dla kogo?

Usługa jest udostępniona dla wszystkich pracowników i studentów Politechniki Gdańskiej.

Jak uzyskać dostęp?

Uzyskanie dostępu do licencji MATLAB zależy od tego, czy użytkownik korzystał już z wcześniejszej wersji licencji Campus Wide License. Zobacz szczegóły w instrukcji.

Gdzie znaleźć pomoc?

Wsparcie w postaci instrukcji obsługi dostępne jest na stronie pomocy.

W razie potrzeby pomoc świadczą również administratorzy licencji kampusowej – kontakt podany jest na powyższej stronie.