Mailing | Politechnika Gdańska

Treść strony

Mailing

Aplikacja Mailing umożliwia realizację grupowego (masowego) mailingu do określonych (nazwanych) odbiorców poczty elektronicznej, stanowiąc wsparcie organizacji ankietyzacji, konferencji i innych wydarzeń. Wysyłane w ten sposób maile mogą:
 

  • zostać wysłane ze wskazanego adresu nadawczego (będącego w domenie pg.edu.pl),
  • być opatrzone określonym tematem wiadomości,
  • zawierać drobną grafikę, odnośniki do stron internetowych lub zasobów.

Wysyłane wiadomości nie mogą jednak posiadać załączników plikowych, jak również nie jest możliwe generowanie zmiennych (dynamicznych) treści przesyłanych e-maili.

Dla kogo?

Oprogramowanie przeznaczone jest dla jednostek Uczelni organizujących określone wydarzenie, ankietyzację lub zamierzających poinformować zbiór odbiorców o danym fakcie.

Jak uzyskać dostęp?

Kierownicy jednostek (lub osoby pełniące analogiczne funkcje) uprawnieni są do składania wniosków o przeprowadzenie mailingu. Zleceniodawca (nadawca) mailingu musi dysponować zgodą odbiorców na otrzymanie wiadomości, a w przypadku odbiorców z PG musi uzyskać zgodę dziekana lub Rektora/prorektora, zależnie od zakresu odbiorców. Potwierdzenie uzyskania takiej zgody powinno zostać przedłożone do wniosku składanego w CUI - złóż wniosek

Bezpośrednio czynność przesłania zleconego mailingu (dla którego dołączono ważną zgodę, o której mowa powyżej) wykonują pracownicy CUI.

Gdzie uzyskać pomoc?

Sprawy związane z Mailingiem można zgłaszać przez Zespół Helpdesk. Informacje o sposobie kontaktu z Helpdeskiem zamieszczono na stronie wsparcia