Krótkie linki | Politechnika Gdańska

Krótkie linki

Krótkie linki to usługa pozwalająca na generowanie skróconych adresów URL (odnośników) w obrębie witryn zarządzanych przez Politechnikę Gdańską lub podmiotów współpracujących.
Skrócone adresy można tworzyć dla zasobów w domenach:

  • pg.edu.pl (wraz z subdomenami, np. eti.pg.edu.pl, csa.pg.edu.pl)
  • mostwiedzy.pl (wraz z subdomenami, np. event.mostwiedzy.pl)
  • teams.microsoft.com

Przygotowane odnośniki otrzymują format https://link.pg.edu.pl/xxxxx, gdzie xxxxx to ciąg pięciu alfanumerycznych znaków tworzony automatycznie przez aplikację albo własny, łatwy do zapamiętania, ciąg znaków (zależnie od decyzji użytkownika).

Dodatkowo dla każdego krótkiego odnośnika utworzyć można kod QR, który pozwala na większą kreatywność przy rozpowszechnianiu linków, np. w materiałach promocyjnych, przewodnikach, ulotkach.

Dla przygotowanych linków dostępne są statystyki kliknięć.

Dla kogo?

Z usługi mogą korzystać wszyscy pracownicy Politechniki Gdańskiej posiadający konto w portalu Moja PG.

Jak uzyskać dostęp?

Wystarczy wejść na adres app.link.pg.edu.pl i zalogować się centralnym kontem PG.

Gdzie uzyskać pomoc?

Wsparcie w postaci instrukcji obsługi oferowane jest na stronie pomocy.

Wsparcie w tym zakresie zapewnia również Zespół Helpdesk. Informacje o sposobie kontaktu z Helpdeskiem zamieszczono na stronie wsparcia.