Hurtownia danych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Hurtownia danych

Hurtownia danych (Business Intelligence, BI) stanowi zespół rozwiązań technologicznych wykorzystujących wiele baz danych zorientowanych tematycznie, zapewniający dużą wydajność przy wykonywaniu skomplikowanych kwerend (w kontekście przetwarzania bardzo dużej ilości danych). Głównym zadaniem hurtowni danych jest wspomaganie przetwarzania informacji dla celów strategicznych i analitycznych Politechniki Gdańskiej (w przeciwieństwie do systemów transakcyjnych realizujących przetwarzanie informacji dla celów operacyjnych).

Celem hurtowni danych na Politechnice Gdańskiej jest:

  • integracja danych z różnych źródeł danych,
  • ujednolicenie danych,
  • zadbanie o wysoką jakość danych,
  • zapewnienie archiwizacji danych.

Obecnie usługa BI na PG zwiększa efektywność korzystania z danych z obszarów dotyczących m.in:

  • prac naukowo-badawczych,
  • dziedziny kadrowej
  • dziedziny płacowej,
  • zarządzania lokalami.

Dla kogo?

Dostęp do usługi zapewniony jest dla uprawnionych pracowników Uczelni.

Jak uzyskać dostęp?

Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek o nadanie uprawnień – złóż wniosek.

Gdzie uzyskać pomoc?

Wsparcie w tym zakresie zapewnia Zespół Helpdesk. Informacje o sposobie kontaktu z Helpdeskiem zamieszczono na stronie wsparcia.