GIT PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

GIT PG

We współczesnym środowisku wytwórczym oprogramowania, niezwykle istotną rolę pełni system kontroli wersji. Obecnie powszechnie uznanym standardem stał się w tym zakresie Git.
Usługa GIT PG, oparta o aplikację GitLab, stanowi lokalne uczelniane repozytorium kodów źródłowych projektów. Domyślnie projekty w GIT PG mają charakter prywatny (dostęp do nich wymaga uprawnień oraz uwierzytelnienia), istnieje jednak możliwość przeglądania wybranych publicznych projektów bez logowania.

Ponadto GIT PG stanowi miejsce, w którym pracownicy mogą umieszczać (w formule Open Source) swoje kody źródłowe projektów, zamiast na ogólnodostępnym serwisie GitHub. Zobacz jakimi projektami zajmują się zespoły: git.pg.edu.pl/explore/projects

Dla kogo?

Oferta GIT PG skierowana jest dla wszystkich pracowników Uczelni (zwłaszcza dydaktyczno-naukowych) i współpracujących z nimi studentów.

Jak uzyskać dostęp?

Uczelniane repozytorium udostępnione jest pod adresem git.pg.edu.pl.

Gdzie znaleźć pomoc?

Wsparcie zapewnia CUI poprzez Zespół Helpdesk. Informacje o sposobie kontaktu z Helpdeskiem zamieszczono na stronie wsparcia.