Formularze PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Formularze PG

Aplikacja Formularze PG dostępna jest pod adresem forms.pg.edu.pl.

Usługa umożliwia tworzenie własnych formularzy do zbierania odpowiedzi od zainteresowanych odbiorców. W prosty sposób można utworzyć formularz, w którym użytkownicy mogą m.in.:

  • odpowiedzieć na zadane pytania otwarte (możliwa krótka lub dłuższa odpowiedź),
  • wybrać jedną (lub kilka) z możliwych opcji,
  • zaznaczyć właściwą odpowiedź,
  • napisać opinię,
  • załączyć plik.

Uczestnik, który wypełni formularz, może otrzymać maila z potwierdzeniem (jeśli tak został ustawiony formularz).

Dane z wypełnionych formularzy agregowane są w bazie systemu, do której dostęp mają autorzy formularzy i wskazane przez nich osoby. Aplikacja pozwala stworzyć unikalny adres do danego formularza, który można następnie wykorzystać w e-mailem lub na stronie internetowej.

Formularze mogą być dostępne po uprzednim zalogowaniu (o ile takie ustawienie włączy autor) danymi jak do portalu Moja PG.

Jeśli tworzony formularz będzie zbierał dane osobowe, dodatkowo prosimy o skonsultowanie się z uczelnianym Inspektorem Ochrony Danych.

Dla kogo?

Formularz utworzony w opisywanym narzędziu mogą wypełniać wszystkie osoby, które otrzymają do niego link (również osoby spoza Uczelni). Domyślnie odbywa się to bez logowania (chyba, że warunek zalogowania włączy autor formularza).

Możliwość opracowania i edytowania formularza, a także wgląd w uzyskane odpowiedzi, dostępna jest dla wszystkich pracowników PG (po zalogowaniu danymi jak do Moja PG).

Jak uzyskać dostęp?

Wszyscy pracownicy Uczelni dysponują dostępem do aplikacji Formularze PG po zalogowaniu się na stronie forms.pg.edu.pl.

Panel do zarządzania formularzami dostępny jest bez ograniczeń z poziomu publicznej sieci Internet (nie jest wymagana sieć politechniczna, brak wymogu zestawienia VPN) – po zalogowaniu danymi jak do Moja PG.

Gdzie znaleźć pomoc?

Instrukcja obsługi dostępna jest na stronie pomocy.

Wsparcie w tym zakresie zapewnia również Zespół Helpdesk. Informacje o sposobie kontaktu z Helpdeskiem zamieszczono na stronie wsparcia.