Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją | Politechnika Gdańska

Treść strony

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

EZD (pełna nazwa EZD PUW) to system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Stanowi jednolity system będący własnością Skarbu Państwa, rozwijany na rzecz administracji publicznej RP przy współpracy z Partnerami PUW. Strona rządowa projektu: ezd.gov.pl.

Na Politechnice Gdańskiej system jest dostępny pod adresem ezd.pg.edu.pl.

Usługa ma zapewniać pracownikom PG dostęp do procesu obiegu dokumentów, dzięki czemu mogą oni uzyskiwać informacje o pismach wchodzących i wychodzących, podejmować czynności na dokumentach czy też zapoznawać się z bieżącym statusem interesujących ich pism.

W sieci zewnętrznej, za pomocą systemu pochodnego do EZD, udostępniane są w sposób otwarty i nieodpłatny materiały archiwalne: prace naukowe, historyczne dokumenty związane z PG, patenty, wycinki z ówczesnej prasy itp.

Dla kogo?

Usługi w sieci wewnętrznej oferowane są pracownikom PG posiadającym aktywne konto w portalu Moja PG.

W sieci zewnętrznej z kolei dostępne są materiały dla ogółu społeczeństwa – za pomocą usługi pochodnej.

Jak uzyskać dostęp?

Usługi świadczone w systemie w sieci wewnętrznej PG dostępne są pod adresem ezd.pg.edu.pl.

Dane ogólnodostępne dla społeczeństwa prezentowane są na stronie https://pg.edu.pl/doad/archiwum.

Gdzie uzyskać pomoc?

Instrukcja obsługi dla użytkowników, przygotowana przez Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów, udostępniona została w formie materiałów na platformie eNauczanie. Podręcznik użytkownika dostępny jest ponadto w Repozytorium Dokumentów: https://repos.pg.edu.pl/d/ka4

Aktualnie wsparcie świadczone jest przez pracowników DOAD. Ewentualnie, w sprawach związanych z usługą EZD, można się również kontaktować z Helpdeskiem. Informacje o sposobie kontaktu z Helpdeskiem zamieszczono na stronie wsparcia.