eKwestura | Politechnika Gdańska

Treść strony

eKwestura

eKwestura stanowi rozbudowany system finansowo-księgowy Uczelni, finansowego rozliczania projektów oraz ewidencji i rozliczania zamówień publicznych.

Dla kogo?

Usługa przeznaczona jest dla pracowników Kwestury oraz dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Uczelni.

Jak uzyskać dostęp?

W celu uzyskania dostępu do usługi eKwestura, kierownik danej jednostki organizacyjnej powinien przesłać do CUI wniosek o nadanie wskazanym pracownikom stosownych uprawnień do systemu TETA.

Gdzie znaleźć pomoc?

Wsparcie w zakresie systemu zapewnia Zespół Helpdesk. Informacje o sposobie kontaktu z Helpdeskiem zamieszczono na stronie wsparcia.