Dokumenty on-line | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dokumenty on-line

Usługa Dokumenty on-line umożliwia tworzenie i formatowanie dokumentów oraz współpracę nad nimi z innymi osobami w tym samym czasie. W Dokumentach on-line można pracować na dokumencie w kilka osób, obserwując zmiany wprowadzone przez współpracowników. Możliwe jest utworzenie dokumentu tekstowego (w formacie docx), arkusza kalkulacyjnego (w formacie xlsx) i prezentacji (w formacie pptx). Usługa umożliwia również edycję dokumentów stworzonych wcześniej w standardowym oprogramowaniu Office.
Dokumenty on-line stanowią odpowiednik dla takich rozwiązań jak Google Docs.

Z usługi można korzystać bezpośrednio w oknie przeglądarki internetowej pod adresem drive.pg.edu.pl.

Dla kogo?

Usługa Dokumenty on-line dostępna jest w ramach usługi Drive PG. Z usługi Drive PG korzystać mogą pracownicy Uczelni, posiadający konta o standardowej lub zwiększonej (płatnej) pojemności. Uprawnienie do korzystania z pakietu standardowego usługi Drive PG włączane jest na wniosek pracownika.

Jak uzyskać dostęp?

W przypadku zainteresowania korzystaniem z usługi, pracownik PG powinien przesłać wniosek przez Helpdesk.

Pracownicy posiadający już dostęp do usługi, mogą się do niej zalogować pod adresem drive.pg.edu.pl. Rozwiązanie dostępne jest bez ograniczeń z poziomu publicznej sieci Internet oraz w sieci politechnicznej.

Gdzie znaleźć pomoc?

Instrukcja obsługi dostępna jest na stronie pomocy.

Wsparcie w tym zakresie zapewnia również Zespół Helpdesk. Informacje o sposobie kontaktu z Helpdeskiem zamieszczono na stronie wsparcia.