Czasopisma | Politechnika Gdańska

Treść strony

Czasopisma

Opis usługi

Usługa świadczona jest w postaci aplikacji internetowej towarzyszącej portalowi MOST Wiedzy i służy do redagowania treści elektronicznych wersji czasopism naukowych.

Główne możliwości usługi:

  • redagowanie kolejnych wydań czasopisma,
  • wsparcie komunikacji z autorami i recenzentami w procesie recenzji,
  • publikacja materiałów i artykułów w formule Open-Access.

Dla kogo?

System dedykowany jest redakcjom czasopism naukowych.

Jak uzyskać dostęp?

Osoby upoważnione do reprezentowania redakcji danego czasopisma powinny zamówić dla siebie utworzenie konta w usłudze Czasopisma (w formie zgłoszenia do Helpdesku).
Po utworzeniu konta dostęp do systemu jest możliwy spod adresu journal.mostwiedzy.pl