Bilety PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Bilety PG

Aplikacja Bilety PG wspiera techniczno-organizacyjnie wydarzenia kulturalne, edukacyjne, naukowe oraz inne, na które przewidziano wstęp za okazaniem biletu. Oprogramowanie umożliwia nabywanie biletów wstępu (w miarę dostępnych miejsc) na wskazane wydarzenie. Organizatorem danego wydarzenia może być dowolna jednostka Uczelni.
 

Dla kogo?

Odbiorcą usługi może być każdy członek społeczności akademickiej, także osoba spoza Uczelni, zainteresowana określoną imprezą.

Jak uzyskać dostęp?

Oprogramowanie zarządzające kupnem biletów (miejsc) dostępne jest pod adresem bilety.pg.edu.pl. Dyspozycje i uzgodnienia dotyczące wykorzystania tego narzędzia należy przesyłać do Helpdesku.

Gdzie znaleźć pomoc?

Wsparcie merytoryczne w związku z danym wydarzeniem świadczą wyznaczeni pracownicy jednostki PG, pozostającej organizatorem tego wydarzenia.

Wsparcie w tym zakresie zapewnia Zespół Helpdesk. Informacje o sposobie kontaktu z Helpdeskiem zamieszczono na stronie wsparcia.