Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej jest ośrodkiem świadczącym usługi w zakresie technologii informacyjnych na rzecz innych podmiotów Uczelni. Centrum zajmuje się projektowaniem usług ICT oraz systemów informatycznych; ich wdrażaniem i dalszym utrzymaniem bieżącym. CUI administruje również infrastrukturą sprzętową niezbędną do realizacji tych zadań.

CUI jako centrum usługowe zapewnia ponadto wsparcie techniczne dla użytkowników (w zakresie Katalogu usług), przeprowadza niezbędne szkolenia, publikuje materiały pomocnicze oraz instrukcje.
Instrukcje do większości systemów znajdą Państwo na stronie pomoc.pg.gda.pl (dostęp do niektórych instrukcji może wymagać zalogowania).

Oferowane wsparcie udostępniane jest w jednym centralnym punkcie kontaktu – w Helpdesku PG.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że problemy oraz błędy związane z zagadnieniami informatycznymi należy zgłaszać do Zespołu Helpdesk. Skontaktować się z Helpdeskiem można na trzy główne sposoby:

  • poprzez serwis zgloszenia.pg.gda.pl (zalecane)
  • pod numerem telefonu
    +48 58 348-63-37
  • osobiście - w Gmachu Głównym PG, p. 256C

Helpdesk czynny jest w czasie podanym na stronie cui.pg.edu.pl/helpdesk.