Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej jest ośrodkiem świadczącym usługi w zakresie technologii informacyjnych na rzecz innych podmiotów Uczelni. Przedmiotem działalności Centrum jest:

 • projektowanie usług ICT oraz systemów informatycznych,
 • wdrażanie i dalsze utrzymanie bieżące usług i systemów,
 • administrowanie infrastrukturą sprzętową niezbędną do realizacji ww. zadań,
 • zapewnienie wsparcia technicznego dla użytkowników (w zakresie Katalogu usług),
 • przeprowadzanie niezbędnych szkoleń,
 • publikowanie materiałów pomocniczych oraz instrukcji.

Na stronie pomoc.pg.gda.pl znajdą Państwo instrukcje obsługi do większości systemów IT. Dostęp do niektórych instrukcji może wymagać zalogowania.

Wsparcie techniczne udostępniane jest w jednym centralnym punkcie kontaktu – w Helpdesku PG.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że problemy oraz błędy związane z zagadnieniami informatycznymi należy zgłaszać do Zespołu Helpdesk. Skontaktować się z Helpdeskiem można na trzy główne sposoby:

 • poprzez serwis zgloszenia.pg.gda.pl (zalecane)
 • pod numerem telefonu
  +48 58 348-63-37
 • osobiście - w Gmachu Głównym PG, p. 256C

Helpdesk czynny jest w czasie podanym na stronie cui.pg.edu.pl/helpdesk.