Centrum certyfikacji PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Centrum certyfikacji PG

Usługa umożliwia pobranie certyfikatu głównego PG, jak również wygenerowanie i pobranie certyfikatu osobistego użytkownika. Zestaw obu certyfikatów stanowi poświadczenie tożsamości użytkownika dla potrzeb łączności z systemami informatycznymi PG.

Komplet certyfikatów jest niezbędny między innymi w celu:

  • uzyskania bezpiecznego połączenia z siecią bezprzewodową Eduroam,
  • zestawienia połączenia VPN z siecią PG.

Dla kogo?

Usługa udostępniana jest studentom, pracownikom PG oraz współpracownikom Uczelni.

Gdzie uzyskać pomoc?

Wsparcie w postaci instrukcji obsługi dostępne jest na stronie pomocy.

Wsparcie w tym zakresie zapewnia również Zespół Helpdesk. Informacje o sposobie kontaktu z Helpdeskiem zamieszczono na stronie wsparcia.