Certyfikat użytkownika | Politechnika Gdańska

Treść strony

Certyfikat użytkownika

Certyfikat użytkownika pełni rolę poświadczenia tożsamości użytkownika podczas pracy z systemami informatycznymi. Używany jest wraz z certyfikatem głównym Uczelni i pozostaje ważny przez dwanaście miesięcy od daty wygenerowania.

Na dziesięć dni przed wygaśnięciem ważności bieżącego certyfikatu, utworzyć można nowy certyfikat osobisty. Nowy certyfikat można wygenerować również po upłynięciu ważności ostatnio obowiązującego certyfikatu. Certyfikat osobisty w momencie generowania zabezpieczany jest aktualnie obowiązującym hasłem dostępowym do Centralnego Konta PG (tj. takim samym jak do systemu Moja PG). Jeśli ważność hasła w Moja PG dobiega (lub już dobiegła) końca, przed wygenerowaniem nowego certyfikatu osobistego zalecamy zmianę swojego hasła na nowe.

Ewentualna informacja o wygaśnięciu hasła wyświetlana jest w Moja PG na głównym ekranie po zalogowaniu – w prawym górnym rogu ekranu.

Jak uzyskać certyfikat?

Wygenerowanie i pobranie certyfikatu możliwe jest za pośrednictwem formularza.

Jak zainstalować i korzystać z certyfikatu?

Pobrany certyfikat należy następnie zainstalować lub umieścić w komputerze we właściwym miejscu, zależnie od potrzeb:

  • Dla uzyskania bezpiecznego połączenia z siecią bezprzewodową Eduroam w systemach rodziny Windows, certyfikat należy zainstalować w tzw. magazynie typu Osobisty.
  • Dla uzyskania połączenia VPN z siecią politechniczną, w systemach rodziny Windows certyfikat należy umieścić w folderze config programu OpenVPN.

Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcji na stronie pomocy.

Certyfikat użytkownika pozostaje ważny jedynie w komplecie z certyfikatem głównym. Wybiórcza instalacja samego certyfikatu użytkownika nie zapewni jego ważności na urządzeniu.