Certyfikat użytkownika poświadcza tożsamość studenta oraz pracownika PG podczas pracy z uczelnianymi systemami i rozwiązaniami informatycznymi. Używany jest razem z certyfikatem głównym Uczelni i pozostaje ważny przez dwanaście miesięcy od daty wygenerowania.

Po upłynięciu daty ważności certyfikatu, należy pozyskać nowy na następne 12 miesięcy. Można to zrobić w ciągu siedmiu dni przed datą wygaśnięcia bieżącego certyfikatu (lub po tej dacie).

W momencie jego generowania, certyfikat osobisty jest zabezpieczany aktualnie obowiązującym hasłem dostępowym do konta politechnicznego (tj. hasłem jak do systemu Moja PG) i stan ten obowiązuje przez cały okres ważności certyfikatu (nawet jeśli w okresie jego ważności hasło do Moja PG zostanie zmienione). 

Jak uzyskać certyfikat?

Wygenerowanie i pobranie certyfikatu możliwe jest za pomocą uczelnianego generatora certyfikatów osobistych. Link jest dostępny poniżej.
Uzyskaj certyfikat osobisty (wymaga zalogowania danymi z Moja PG)

Jak zainstalować i korzystać z certyfikatu?

Pobrany certyfikat osobisty należy zainstalować w systemie operacyjnym komputera lub urządzenia mobilnego (włącznie z certyfikatem głównym PG). Szczegółowe informacje zawarte są na stronie pomocy

Para certyfikatów: główny PG + osobisty może służyć:

  • do uzyskania bezpiecznego połączenia z siecią bezprzewodową Eduroam,
  • do uzyskania połączenia VPN (typu OpenVPN) z siecią politechniczną,
  • do podpisywania własnych e-maili.

Certyfikat osobisty użytkownika pozostaje ważny jedynie w komplecie z certyfikatem głównym PG.