Certyfikat główny – opis certyfikatu

  • Ważny od 20.06.2016 do 17.06.2031
  • Wystawiony dla: PG Root CA przez: PG Root CA
  • Odcisk sha1: 44 a5 e9 ff 04 79 52 d6 8e 85 05 a6 9d dd 6c 91 d4 5a 85 c7 (wielkość liter nie ma znaczenia)

Jak uzyskać certyfikat?

Certyfikat udostępniany jest w dwóch najbardziej popularnych formatach. Należy wybrać jeden z linków:

  • Format CER/DER - pg-ca.der (dla systemów Windows, dla potrzeb poczty e-mail, dla sieci Eduroam)
  • Format PEM - pg-ca.pem (dla systemów Unix/Linux, dla urządzeń z systemem Android, dla OpenVPN)

Aby zapisać certyfikat na dysku, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wybranym linku powyżej i wybrać opcję Zapisz element docelowy jako... lub Zapisz link jako... albo podobną opcję.