Zmiany wprowadzone w usługach IT we wrześniu 2023 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-10-02

Zmiany wprowadzone w usługach IT we wrześniu 2023

GG

Najważniejsze zmiany w systemie Moja PG: 

Decyzja KPA w Moja PG: 

  • dodano funkcjonalność obsługi procesu wydawania dokumentów elektronicznych w procesie skreślenia studentów zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Funkcjonalność dostępna jest zarówno dla pracowników dziekanatów jak i studentów. Szczegółowe instrukcje dot. procesu zastaną opublikowane na stronie Pomocy PG.  

Automatyzacja procesu generowania faktur dla studentów: 

  • Dodano możliwość generowania i wysyłania faktur za studia niestacjonarne do systemu TETA. Dzięki danym zawartym w Moja PG (takim jak stawki za semestr, możliwość konfigurowania indywidualnych stawek u Studenta czy rejestrowania preferencji odnośnie podziału na raty) faktury można generować hurtowo dla całych kierunków i automatycznie wysyłać je do TETA. Ręczna obsługa ogranicza się do uruchomienia faktur w TETA, po czym faktury są importowane do Moja PG, gdzie mogą je zobaczyć Studenci. 

Możliwość składania wniosku o stypendium Rektora przez studentów I roku: 

  • Wprowadzono zmianę w Stypendiach Rektora dla studentów I roku – po zmianie każdy student może złożyć wniosek o stypendium Rektora dla studentów I roku. System weryfikuje zgodność roku egzaminu maturalnego z bieżącym rokiem. W przypadku braku zgodności lub braku informacji o dacie matury student widzi stosowny komunikat, który widzi zarówno Komisja Stypendialna jak i Student.  

Możliwość składania wniosków o granty przez studentów: 

  • Dodano możliwość składania wniosków o granty dla studentów. Moduł Granty widoczny jest po zalogowaniu się do systemu dla wszystkich studentów. 


Kompletną listę zmian w oprogramowaniu można znaleźć na stronie CUI.

24 wyświetleń