Zmiany wprowadzone w usługach IT w grudniu 2023 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-01-17

Zmiany wprowadzone w usługach IT w grudniu 2023

PG

Najważniejsze zmiany w systemach informatycznych: 

  • Moja PG – EZD – dodano funkcjonalność integracji systemów Moja PG i EZD. Pracownicy, którzy muszą mieć dwa konta w EZD z racji pełnionych obowiązków - jedno w dziekanacie a drugie w innej jednostce mogą wybrać, które z kont ma być domyślnym.
  • Rozbudowa modułu Dziekanat o nowe dokumenty.
  • Liczne poprawki błędów w modułach Moja PG
  • Rozbudowa systemów informacyjnych Uczelni (strona główna, biuletyn, Bałtycki Festiwal Nauki i inne).

Kompletną listę zmian w oprogramowaniu można znaleźć na stronie CUI.

22 wyświetleń