Zmiany wprowadzone w usługach IT w listopadzie 2023 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-12-13

Zmiany wprowadzone w usługach IT w listopadzie 2023

Gmach Główny PG

Najważniejsze zmiany w systemach informatycznych: 

  • Pensum: rozbudowano funkcjonalność Pensum.

  • Dziekanat: dodano funkcjonalność wyświetlanie załączników w szczegółach sprawy KPA w widoku Dziekanatu i widoku Studenta.

  • eDokumenty: dodano powiadomienie przy anulowaniu eDokumentu.

  • Nauczyciel: dodano możliwość składania wniosków o zniżkę lub redukcję pensum.

  • Portal eNauczanie PG: poprawiono opisy dla mechanizmów kopiowania oraz archiwizowania kursów.

  • Aplikacja mobilna mPG: dodano przycisk „Telefon alarmowy do Centrum Bezpieczeństwa”.

  • Projekty: dodano możliwość edycji projektu dla ustawionego asystenta


Kompletną listę zmian w oprogramowaniu można znaleźć na stronie CUI.

15 wyświetleń