VPN – opis usługi

VPN

VPN (ang. Virtual Private Network) to technika zapewniająca połączenie dwóch maszyn (komputerów) z wykorzystaniem sieci publicznej (np. Internetu) w taki sposób, iż komputery te „widzą się” nawzajem, tak jakby znajdowały się fizycznie w jednej sieci. Dodatkowo ruch w tunelu VPN może być szyfrowany.

Pracownikom PG oferowana jest usługa VPN umożliwiająca pracę z lokalizacji zdalnej (np. z domu lub z miejsca wyjazdu służbowego) tak, jak gdyby komputer użytkownika podłączony był do sieci uczelnianej PG. Możliwość ta jest szczególnie przydatna nauczycielom akademickim, którzy z domu mogą np. wypełniać protokoły egzaminacyjne w systemie Moja PG.

Dnia 29 sierpnia 2016 r. wygasła ważność dotychczasowego certyfikatu głównego PG. Zalecamy skorzystanie z nowego certyfikatu. Szczegóły na stronie Certyfikatu głównego.

Dla kogo?

Usługa udostępniana jest pracownikom PG posiadającym:

  • aktywne konto w systemie Moja PG,
  • hasło dostępowe do systemu Moja PG, którego data ważności nie wygasła,
  • certyfikat główny PG, którego data ważności nie wygasła,
  • certyfikat osobisty, którego data ważności nie wygasła.

Jak uzyskać dostęp?

Pracownicy mogą przygotować dostęp do sieci PG poprzez VPN we własnym zakresie (zgodnie z instrukcją na stronie pomoc.pg.gda.pl/vpn), a w razie problemów z zestawieniem połączenia powinni uzgodnić z Helpdeskiem fakt posiadania odpowiednich uprawnień do realizacji połączenia VPN.

Na komputerach z systemami operacyjnymi Windows oraz Linux wymagana jest instalacja oprogramowania OpenVPN, zaś na stacjach roboczych z systemami operacyjnymi OS X (Apple) wymaganym oprogramowaniem jest Tunnelblick.

W związku z koniecznością instalacji oprogramowania OpenVPN lub Tunnelblick, użytkownik komputera musi posiadać dostęp do uprawnień administracyjnych w systemie operacyjnym.

Zdarza się, że dostawcy Internetu celowo ograniczają sposoby łączności albo specyficznie je konfigurują, co może wpływać na skuteczność zestawiania połączeń VPN. Mogą więc istnieć lokalizacje, z których zestawienie połączenia VPN z Uczelnią będzie utrudnione lub niemożliwe. W razie wystąpienia tego typu sytuacji (po uprzedniej konsultacji z Helpdeskiem PG), należy uzyskać szczegółowe informacje u swojego dostawcy Internetu.

Gdzie znaleźć pomoc?

Wsparcie w postaci instrukcji obsługi dostępne jest na stronie pomoc.pg.gda.pl/vpn.

Wsparcie w tym zakresie zapewnia również Zespół Helpdesk. Informacje o sposobie kontaktu z Helpdeskiem zamieszczono na stronie cui.pg.edu.pl/helpdesk.