Szanowni Państwo,

w sprawach dotyczących zamówień publicznych prosimy kontaktować się z Sekretariatem CUI:

Gmach Główny, pokój 273  
e-mail: cui@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347-14-63
faks: +48 58 347-14-90

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 (w dni robocze).

Zamówienia publiczne w roku 2018


Informujemy, że dostępny jest sprzęt i oprogramowanie w ramach prawa opcji do postępowań z roku 2017. Przejdź do szczegółowych informacji dotyczących składania zamówień.


W roku 2018 przewidziane są dwa postępowania przetargowe na sprzęt informatyczny i oprogramowanie standardowe.

Harmonogramy pierwszej oraz drugiej edycji postępowań przetargowych podane są w tabelach poniżej.

Wnioski zakupowe należy składać w systemie eKwestura (TETA). Jednostki administracji centralnej nie posiadające dostępu do systemu eKwestura składają wnioski zakupowe na dedykowanym formularzu dostępnym w Repozytorium. Uprawnienia do składania zamówień nadawane są przez Helpdesk CUI na podstawie zgłoszenia Dyrektora Administracyjnego danej jednostki.

Termin składania wniosków zakupowych dla pierwszej edycji postępowań zostanie wkrótce podany.

 

Harmonogram realizacji postępowań zakupowych nr SI/18/1 i OS/18/1
na sprzęt informatyczny i oprogramowanie standardowe

Postępowanie Termin Uaktualnienie terminu
informacja z Centrum Usług Informatycznych zawierająca powyżej wymienione dokumenty na zakup sprzętu informatycznego do 15.02.2018 r.  
zamówienia zbiorcze Wydziałów i pozostałych jednostek organizacyjnych Uczelni na sprzęt informatyczny, kierowane do CUI do 1.03.2018 r.  
przygotowanie przez CUI  i DZP wniosku na otwarcie postępowania przetargowego, SIWZ oraz zgłoszenie postępowania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich do 29.03.2018 r.  
rozstrzygnięcie postępowań przetargowych i podpisanie umów dostaw na poszczególne części zamówienia do 1.06.2018 r.

 

dostawy sprzętu informatycznego do jednostek organizacyjnych sukcesywnie do 6.07.2018 r.  
realizacja zamówień w ramach prawa opcji sukcesywnie przez okres 7 miesięcy od dnia podpisania umowy  

Wyżej wymienione terminy będą weryfikowane w zależności od przebiegu postępowań przetargowych (przetargi nieograniczone), a informacje na ten temat będą dostępne na stronie cui.pg.edu.pl (zakładka „Zamówienia publiczne”).
W przypadku unieważnienia postępowania przetargowego jego realizacja będzie ponawiana.

 


Harmonogram realizacji postępowań zakupowych nr SI/18/2 i OS/18/2
na sprzęt informatyczny i oprogramowanie standardowe

Postępowanie Termin Uaktualnienie terminu
informacja z Centrum Usług Informatycznych zawierająca powyżej wymienione dokumenty na zakup sprzętu informatycznego do 20.05.2018 r.  
zamówienia zbiorcze Wydziałów i pozostałych jednostek organizacyjnych Uczelni na sprzęt informatyczny, kierowane do CUI do 5.06.2018 r.  
przygotowanie przez CUI  i DZP wniosku na otwarcie postępowania przetargowego, SIWZ oraz zgłoszenie postępowania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich do 27.06.2018 r.  
rozstrzygnięcie postępowań przetargowych i podpisanie umów dostaw na poszczególne części zamówienia do 6.09.2018 r.  
dostawy sprzętu informatycznego do jednostek organizacyjnych sukcesywnie do 11.10.2018 r.  
realizacja zamówień w ramach prawa opcji sukcesywnie przez okres 7 miesięcy od dnia podpisania umowy  

Wyżej wymienione terminy będą weryfikowane w zależności od przebiegu postępowań przetargowych (przetargi nieograniczone), a informacje na ten temat będą dostępne na stronie cui.pg.edu.pl (zakładka „Zamówienia publiczne”).
W przypadku unieważnienia postępowania przetargowego jego realizacja będzie ponawiana.