Szanowni Państwo,

w sprawach dotyczących zamówień publicznych prosimy kontaktować się z Sekretariatem CUI:

Gmach Główny, pokój 273  
e-mail: cui@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347-14-63
faks: +48 58 347-14-90

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 (w dni robocze).

Zamówienia publiczne w roku 2018


Informujemy, że dostępny jest sprzęt i oprogramowanie w ramach prawa opcji do postępowań z roku 2017. Przejdź do szczegółowych informacji dotyczących składania zamówień.


W roku 2018 przewidziane są dwa postępowania przetargowe na sprzęt informatyczny i oprogramowanie standardowe.

Harmonogramy pierwszej oraz drugiej edycji postępowań przetargowych podane są w tabelach poniżej.

Wnioski zakupowe należy składać w systemie eKwestura (TETA). Jednostki administracji centralnej nie posiadające dostępu do systemu eKwestura składają wnioski zakupowe na dedykowanym formularzu dostępnym w Repozytorium. Uprawnienia do składania zamówień nadawane są przez Helpdesk CUI na podstawie zgłoszenia Dyrektora Administracyjnego danej jednostki.

 

Harmonogram realizacji postępowań zakupowych nr SI/18/1 i OS/18/1
na sprzęt informatyczny i oprogramowanie standardowe

Postępowanie Termin Uaktualnienie terminu
informacja z Centrum Usług Informatycznych zawierająca powyżej wymienione dokumenty na zakup sprzętu informatycznego do 15.02.2018 r.  
zamówienia zbiorcze Wydziałów i pozostałych jednostek organizacyjnych Uczelni na sprzęt informatyczny, kierowane do CUI do 1.03.2018 r.  
przygotowanie przez CUI  i DZP wniosku na otwarcie postępowania przetargowego, SIWZ oraz zgłoszenie postępowania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich do 29.03.2018 r. 20.04.2018 r.
rozstrzygnięcie postępowań przetargowych i podpisanie umów dostaw na poszczególne części zamówienia do 1.06.2018 r. 30.06.2018 r.
dostawy sprzętu informatycznego do jednostek organizacyjnych sukcesywnie do 6.07.2018 r. 31.07.2018 r.
realizacja zamówień w ramach prawa opcji sukcesywnie przez okres 7 miesięcy od dnia podpisania umowy  

Wyżej wymienione terminy będą weryfikowane w zależności od przebiegu postępowań przetargowych (przetargi nieograniczone), a informacje na ten temat będą dostępne na stronie cui.pg.edu.pl (zakładka „Zamówienia publiczne”).
W przypadku unieważnienia postępowania przetargowego jego realizacja będzie ponawiana.

 


Harmonogram realizacji postępowań zakupowych nr SI/18/2 i OS/18/2
na sprzęt informatyczny i oprogramowanie standardowe

Postępowanie Termin Uaktualnienie terminu
informacja z Centrum Usług Informatycznych zawierająca powyżej wymienione dokumenty na zakup sprzętu informatycznego do 20.05.2018 r. 12.06.2018 r.
zamówienia zbiorcze Wydziałów i pozostałych jednostek organizacyjnych Uczelni na sprzęt informatyczny, kierowane do CUI do 5.06.2018 r. 26.06.2018 r.
przygotowanie przez CUI  i DZP wniosku na otwarcie postępowania przetargowego, SIWZ oraz zgłoszenie postępowania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich do 27.06.2018 r. 25.07.2018 r.
rozstrzygnięcie postępowań przetargowych i podpisanie umów dostaw na poszczególne części zamówienia do 6.09.2018 r. 30.10.2018 r.
dostawy sprzętu informatycznego do jednostek organizacyjnych sukcesywnie do 11.10.2018 r.  
realizacja zamówień w ramach prawa opcji sukcesywnie przez okres 7 miesięcy od dnia podpisania umowy  

Wyżej wymienione terminy będą weryfikowane w zależności od przebiegu postępowań przetargowych (przetargi nieograniczone), a informacje na ten temat będą dostępne na stronie cui.pg.edu.pl (zakładka „Zamówienia publiczne”).
W przypadku unieważnienia postępowania przetargowego jego realizacja będzie ponawiana.