Szkolenia – opis wsparcia

Zgodnie z różnymi potrzebami społeczności PG, przede wszystkim:

  • zmianami w świadczonych usługach IT (modyfikacje, wyłączenie/uruchomienie nowej usługi lub zmiana funkcjonalności działającej usługi),
  • procesem podnoszeniem poziomu jakości i efektywności pracy, świadomości technicznej użytkowników, optymalizacją uzyskiwanych rezultatów w ramach istniejących usług IT,
  • podnoszeniem świadomości zagrożeń podczas korzystania z usług poczty, Internetu itp.,
  • wnioskami jednostek organizacyjnych PG w sprawie przeprowadzenia szkolenia,
  • wnioskami pracowników w sprawie przeprowadzenia szkolenia lub instruktażu szkoleniowego

Centrum Usług Informatycznych organizuje i przeprowadza szkolenia oraz instruktaże – po otrzymaniu zgłoszenia. CUI prowadzi również jeden z obowiązkowych kursów e-learningowych dla studentów na platformie eNauczanie: Szkolenie z platformy eStudent.

Sprawdź obowiązkowe kursy dla studentów na platformie eNauczanie: pg.edu.pl/enauczanie/dla-studentow/kursy-obowiazkowe.

Dla kogo?

Usługa oferowana jest dla wszystkich zainteresowanych (związanych ze społecznością Uczelni).

Jak zgłosić potrzebę przeprowadzenia szkolenia?

Wystarczy wypełnić dedykowany formularz elektroniczny – Wniosek o przeprowadzenie szkolenia.

Gdzie uzyskać pomoc?

Wszelkimi wyjaśnieniami w sprawie szkoleń służy Zespół Helpdesk. Informacje o sposobie kontaktu z Helpdeskiem zamieszczono na stronie cui.pg.edu.pl/helpdesk