Szkolenia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Szkolenia

Szkolenia – opis wsparcia

Zgodnie z różnymi potrzebami społeczności PG, przede wszystkim:

  • zmianami w świadczonych usługach IT (modyfikacje, wyłączenie/uruchomienie nowej usługi lub zmiana funkcjonalności działającej usługi),
  • procesem podnoszeniem poziomu jakości i efektywności pracy, świadomości technicznej użytkowników, optymalizacją uzyskiwanych rezultatów w ramach istniejących usług IT,
  • podnoszeniem świadomości zagrożeń podczas korzystania z usług poczty, Internetu itp.,
  • wnioskami jednostek organizacyjnych PG w sprawie przeprowadzenia szkolenia,
  • wnioskami pracowników w sprawie przeprowadzenia szkolenia lub instruktażu szkoleniowego

Centrum Usług Informatycznych organizuje i przeprowadza szkolenia oraz instruktaże – po otrzymaniu zgłoszenia. CUI prowadzi również jeden z obowiązkowych kursów e-learningowych dla studentów na platformie eNauczanie: Szkolenie z platformy eStudent.

Sprawdź też inne obowiązkowe kursy dla studentów na platformie eNauczanie.

Dla kogo?

Usługa oferowana jest dla wszystkich zainteresowanych (związanych ze społecznością Uczelni).

Jak zgłosić potrzebę przeprowadzenia szkolenia?

Wystarczy wypełnić dedykowany formularz elektroniczny – Wniosek o przeprowadzenie szkolenia.

Gdzie uzyskać pomoc?

Wszelkimi wyjaśnieniami w sprawie szkoleń służy Zespół Helpdesk. Informacje o sposobie kontaktu z Helpdeskiem zamieszczono na stronie wsparcia