Pracownicy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Pracownicy

Dyrekcja
Dyrektor Centrum Usług Informatycznych
Zastępca dyrektora ds.Roz. i Utrzym.Infrast. Info.
Zastępca dyrektora ds. rozwoju syst. informat.
Pion Rozwoju
Starszy specjalista - koordynator
Starszy specjalista - koordynator
Kierownik zespołu
Starszy specjalista - koordynator
Starszy specjalista informatyk
Starszy specjalista - programista projektant
Starszy specjalista informatyk
Starszy specjalista - programista projektant
Starszy specjalista informatyk
Starszy specjalista informatyk
Starszy specjalista - programista projektant
Specjalista - programista
Specjalista informatyk
Specjalista informatyk
Specjalista - programista
Specjalista - programista
Samodzielny programista
Samodzielny programista
Samodzielny programista
Samodzielny programista
Samodzielny programista
Samodzielny programista
Samodzielny programista
Samodzielny programista
Samodzielny programista
Samodzielny programista
Samodzielny programista
Samodzielny grafik
Samodzielny programista
Tester oprogramowania
Programista
Tester oprogramowania
Technik programista
Technik informatyk
Technik programista
Technik programista
Pion utrzymania
Starszy specjalista informatyk
Starszy specjalista informatyk
Starszy specjalista informatyk
Starszy specjalista - admistrator systemów infor.
Starszy specjalista - admistrator systemów infor.
Specjalista informatyk
Specjalista informatyk
Specjalista-administrator systemów informatycznych
Specjalista informatyk
Samodzielny administrator systemów informatycznych
Samodzielny administrator systemów informatycznych
Informatyk
Technik informatyk
Technik informatyk
Technik informatyk
Biuro i osoby zatrudnione do projektów
specjalista ds. administracji
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Samodzielny referent
Specjalista ds. administracji i promocji