Pracownicy | Politechnika Gdańska

Pracownicy

Dyrekcja
Dyrektor Centrum Usług Informatycznych
Zastępca dyrektora ds.Roz. i Utrzym.Infrast. Info.
Zastępca dyrektora ds. rozwoju syst. informat.
Pion Rozwoju
Starszy specjalista informatyk
Starszy specjalista informatyk
Starszy specjalista informatyk
Starszy specjalista informatyk
Starszy specjalista - programista projektant
Starszy specjalista - koordynator
Starszy specjalista - koordynator
Starszy specjalista - koordynator
Starszy specjalista - koordynator
Samodzielny programista
Samodzielny programista
Samodzielny programista
Samodzielny programista
Samodzielny programista
Samodzielny programista
Samodzielny programista
Samodzielny programista
Samodzielny programista
Samodzielny programista
Samodzielny programista
Samodzielny programista
Samodzielny programista
Samodzielny programista
Samodzielny grafik
Specjalista informatyk
Specjalista informatyk
Tester oprogramowania
Tester oprogramowania
Specjalista - programista
Specjalista - programista
Specjalista - programista
Programista
Technik informatyk
Technik programista
Technik programista
Technik programista
Technik programista
Pion utrzymania
Starszy specjalista informatyk
Starszy specjalista informatyk
Starszy specjalista informatyk
Starszy specjalista - admistrator systemów infor.
Starszy specjalista - admistrator systemów infor.
Samodzielny administrator systemów informatycznych
Samodzielny administrator systemów informatycznych
Specjalista informatyk
Specjalista informatyk
Specjalista informatyk
Specjalista-administrator systemów informatycznych
Informatyk
Technik informatyk
Technik informatyk
Technik informatyk
Technik informatyk
Biuro i osoby zatrudnione do projektów
specjalista ds. gromadzenia danych
specjalista ds. gromadzenia danych
Specjalista
Samodzielny referent
Samodzielny referent
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny