Zmiany w sposobie wyświetlania wizytówek w systemie eKontakt, nowa funkcjonalność portalu MOST Wiedzy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w ostatnim czasie w zakresie tzw. wizytówek (stron osobistych pracowników) w systemie eKontakt wprowadzono szereg modyfikacji:

1. W zakładce „Publikacje” stosowany jest widok listy publikacji pobierany z portalu MOST Wiedzy.
2. W zakładce „Projekty” stosowany jest widok listy projektów pobierany z portalu MOST Wiedzy.
3. Grafika ze zdjęciem: jeśli zdjęcie osoby nie jest wczytane po stronie CMS eKontakt, wówczas zdjęcie wczytywane jest z portalu MOST Wiedzy (w przypadku braku zdjęcia w portalu MOST Wiedzy, stosowana jest grafika symboliczna). Rekomendowane jest wczytywanie zdjęcia z portalu MOST Wiedzy.
4. Możliwość zamieszczenia w wizytówce biogramu, który obsługuje dwujęzyczność, tj. jeśli wizytówka osoby w CMS eKontakt będzie wyświetlana w wersji językowej PL - biogram będzie wyświetlany w wersji PL, jeśli zaś wizytówka przeglądana będzie w wersji językowej EN - biogram będzie również wyświetlany w wersji EN.
Aby osiągnąć taki stan rzeczy, pole pt. „Notka biograficzna” po stronie systemu eKontakt należy pozostawić puste (bez jakiejkolwiek treści). Wówczas biogram będzie automatycznie wczytywany z portalu MOST Wiedzy. Biogram warto zatem umieścić na portalu MOST Wiedzy: zobacz opis wykonywania tej czynności.

W związku z powyższymi zmianami, opracowana została nowa kompleksowa instrukcja użytkownika dotycząca stron osobistych w systemie eKontakt, gdzie w przystępny sposób objaśniono każdy aspekt. Uwaga: dostęp do instrukcji wymaga zalogowania na stronie pomoc.pg.edu.pl.

Zaleca się więc:

1. Przejść do strony pomoc.pg.edu.pl
2. Zalogować się danymi jak do portalu Moja PG (opcja logowania dostępna jest w prawym górnym rogu)
3. Przejść do stron z instrukcjami: pomoc.pg.edu.pl/ekontakt/witryny-osobiste/ (instrukcja zawiera siedem podstron ze szczegółowymi informacjami; podstrony widoczne są z lewym bocznym menu)

Między innymi zamieszczona jest szczegółowa instrukcja dotycząca pola „Notka biograficzna”: pomoc.pg.edu.pl/ekontakt/witryny-osobiste/pole-notka-biograf/

Przedstawiony sposób wyświetlania biogramu jest obecnie zdecydowanie rekomendowaną metodą prezentowania tej informacji w wizytówkach.


Portal MOST Wiedzy uzyskał nową funkcjonalność: możliwość osadzania na dowolnych witrynach internetowych widoków list z rekordami. Instrukcja dotycząca tej możliwości technicznej dostępna jest pod adresem pomoc.pg.edu.pl/most-wiedzy/osadzanie-widokow (dostęp nie wymaga zalogowania).

Widoki list z portalu MOST Wiedzy można osadzać również w witrynach utrzymywanych w CMS eKontakt – w takim przypadku należy postępować według dedykowanej instrukcji pomoc.pg.edu.pl/ekontakt/administracja-portalem/osadzanie-listy-z-mw/ (jak dla każdej instrukcji dot. systemu eKontakt, dostęp wymaga zalogowania).