Nowy (zalecany) sposób wyświetlania list publikacji i projektów na stronach internetowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dzięki funkcjonalności portalu MOST Wiedzy istnieje obecnie możliwość umieszczania na stronach internetowych Wydziałów, Katedr, Zakładów oraz Laboratoriów dynamicznie generowanych list publikacji oraz list projektów wskazanej jednostki – na podstawie informacji zawartych w portalu MOST Wiedzy. Portal MOST Wiedzy pobiera z kolei znaczną część danych z uczelnianego systemu Moja PG. Instrukcja użytkownika portalu MOST Wiedzy zamieszczona jest na stronie pomoc.pg.edu.pl/most-wiedzy

Sposób zamieszczania listy publikacji oraz listy projektów danej jednostki organizacyjnej opisany został na poniżej podanych stronach. Uwaga: dostęp do nich wymaga zalogowania na stronie pomoc.pg.edu.pl – zaleca się więc:

1. Przejść do strony pomoc.pg.edu.pl
2. Zalogować się danymi jak do portalu Moja PG (opcja logowania dostępna w prawym górnym rogu)
3. Przejść do stron z instrukcjami:

Przedstawiony sposób wyświetlania list publikacji oraz projektów jest aktualnie zalecaną metodą prezentowania dorobku naukowego jednostki organizacyjnej na stronach internetowych utrzymywanych w systemie eKontakt. Zachęcamy do korzystania z tej metody wyświetlania informacji na stronach PG.

W razie pytań lub wątpliwości, służymy Państwu niezbędnym wsparciem. Informacje o sposobie kontaktu z Helpdeskiem zamieszczono na stronie cui.pg.edu.pl/wsparcie/helpdesk.