Migracja z domeny pg.gda.pl na domenę pg.edu.pl

Wykorzystywana do tej pory domena pg.gda.pl pochodzi z lat dziewięćdziesiątych XX wieku i wskazuje na związek PG z regionem (zwłaszcza z Gdańskiem), zgodnie z ówczesnymi rozwiązaniami. Od tamtej pory zmieniły się zasady przypisywania domen internetowych instytucjom edukacyjnym. Zamiast podkreślania związków uczelni ze swoimi regionami, obecnie akcentuje się ich misję, umieszczając w nazwie domen człony „edu” lub „ac” (z ang. academia). Trend ten jest również zgodny z internacjonalizacją ośrodków nauki i edukacji.

Przykłady współczesnych domen uczelni:

University of Oxford http://www.ox.ac.uk
University of Cambridge http://www.cam.ac.uk
Massachusetts Institute of Technology http://web.mit.edu
Politechnika Warszawska https://www.pw.edu.pl
Politechnika Wrocławska http://pwr.edu.pl

Politechnika Gdańska, chcąc podążać za nowoczesnymi trendami, rozpoczęła więc proces migracji usług informatycznych na domenę pg.edu.pl. „Nowa” domena była dotychczas wykorzystywana jedynie w witrynach internetowych w systemie CMS eKontakt. Zgodnie z harmonogramem migracji zatwierdzonym przez prorektora ds. organizacji w dniu 22.02.2017 r., migracja obejmie docelowo wszystkie usługi IT, które dostępne są obecnie w „starej” domenie pg.gda.pl. Zmiana dotyczyć będzie wszystkich usług dostępnych spoza sieci PG a zwłaszcza serwisów www oraz adresów poczty elektronicznej.

Główne cele przeprowadzanej migracji:

  • poprawienie widoczności stron PG w Internecie (lepsze pozycjonowanie w wyszukiwarkach, lepsze pozycjonowanie w rankingach),
  • ujednolicenie domen (obecnie równolegle użytkowane są domeny pg.gda.pl i pg.edu.pl),
  • zapewnienie użytkowników odwiedzających strony Politechniki, że znajdują się na oficjalnych stronach uczelni (w jednej ustalonej domenie pg.edu.pl),
  • dostosowanie głównej domeny Politechniki do współczesnych trendów technicznych (domena pg.edu.pl jednoznacznie wskazuje na instytucję edukacyjną, podczas gdy pg.gda.pl informuje jedynie, że instytucja ma związek z Gdańskiem).

Centrum Usług Informatycznych będzie informować na bieżąco o przebiegu prac (w ramach Biuletynu PG oraz w ramach komunikatów w witrynie CUI). Wszelkie pytania związane z migracją prosimy kierować do administratorów wydziałowych lub do Helpdesku.

Harmonogram migracji wraz z zasadami nazewnictwa domen serwisów www PG dostępny jest w Repozytorium Dokumentów pod adresem repos.pg.edu.pl/d/hst (dostęp dla pracowników po zalogowaniu).