Nowy Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PG nr 3/2017 z dnia 1 marca 2017 r., tracą moc dwa dotychczas obowiązujące regulaminy: Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej PG oraz Regulamin Użytkownika Uczelnianej Sieci Komputerowej PG.

Zarządzenie wprowadza nowy jednolity Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej PG, który zamieszczony został m.in. na stronie CUI, skąd można pobrać również wersję PDF dokumentu.