System eKontakt – udostępniono kolejne portlety

Dla administratorów stron, tj. dla osób z uprawnieniami na poziomie roli CUI Administrator Portalu, udostępniono następujące portlety (czyli elementy do wyświetlania treści):

  • Dokumenty i Media
  • Dynamiczna Lista Publikacji
  • Widok publikacji (element współpracujący z Dynamiczną/Statyczną Listą Publikacji)
Informacja dodatkowa: w systemie mogą Państwo również dostrzec dostępność elementów Dynamiczna Lista Konferencji oraz Dynamiczna Lista Badań Naukowych.
Obecnie mają one jednak charakter rozwojowy i nie mają znaczenia praktycznego.
O ich docelowym przygotowaniu do użytkowania poinformujemy Państwa w osobnym komunikacie (w późniejszym czasie).
Uwaga: elementy Statyczna Lista Publikacji oraz Dynamiczna Lista Publikacji do pełnego działania wymagają zastosowania dodatkowego elementu o nazwie Widok publikacji, który wyświetla informacje wynikowe po kliknięciu na element listy w Dynamicznej/Statycznej Liście Publikacji.
Aby dodać na stronie poprawnie działającą Dynamiczną/Statyczną Listą Publikacji należy:
 
  1. Na ustalonej stronie zamieścić element Dynamiczna/Statyczna Lista Publikacji i ustawić go do wyświetlania żądanych pozycji (ikona kluczyka w elemencie → Konfiguracja).
  2. Z górnego szarego paska narzędziowego za pomocą opcji Zarządzaj → Strony witryny utworzyć dodatkową ukrytą podstronę.
  3. Przejść do nowo dodanej ukrytej podstrony i umieścić w niej element Widok publikacji.
  4. Następnie powrócić do strony, na której osadzono Dynamiczną/Statyczną Listę Publikacji i kliknąć ikonkę kluczyka tego właśnie elementu (ikona kluczyka → Wygląd i zachowanie).
  5. W wyświetlonym okienku w pierwszej zakładce pt. „Konfiguracja portletu” w opcji Powiąż URL'e portletów do strony w liście rozwijanej wskazać nowo dodaną ukrytą podstronę.
  6. Zapisać zmiany i sprawdzić poprawność działania.