System eKontakt – nowa funkcja Ankiet i Formularzy

Funkcjonalność ankiet i formularzy w systemie eKontakt uzupełniona została o możliwość podania adresu e-mail przez osobę wypełniającą pola z danymi. Na wskazany adres, o ile włączono taką opcję w ankiecie lub formularzu, automatycznie zostanie przesłane  potwierdzenie wypełnienia danych (z możliwością przesłania podanych wartości w polach ankiety lub formularza).

Z uwagi na tą nową funkcjonalność, w najbliższym czasie zaktualizowana zostanie dokumentacja systemu (na stronie pomoc.pg.gda.pl/eKontakt).