Prace administracyjne związane z portalem Moja PG

Szanowni Państwo,

W dniu 20 sierpnia 2015 r. zakończyły się prace administracyjne związane z portalem Moja PG, uruchomienie portalu planowane jest ok. godziny 17:00. W trakcie prac zostały wykonane zmiany w zakresie głównych serwerów Moja PG. Jeżeli zaobserwują Państwo jakieś problemy w działaniu portalu, prosimy o przesłanie informacji o tych problemach poprzez zgłoszenia IT (zgloszenia.pg.gda.pl). Zgłoszenia dotyczące błędów powstałych w wyniku aktualizacji portalu Moja PG będą traktowane priorytetowo.