System eKontakt – zmiany funkcjonalności

 

Szanowni Państwo,

niniejszym uprzejmie informujemy o poniższych zmianach związanych z systemem eKontakt.

Zbiór Dobrych Praktyk (ZDP) dla systemu eKontakt

Na stronach pomocy http://pomoc.pg.gda.pl zamieszczono treść pierwszej edycji Zbioru Dobrych Praktyk (ZDP) dla systemu eKontakt, który w zamierzeniu stanowić ma praktyczne i przystępne opracowanie wielu zagadnień towarzyszących tworzeniu i utrzymywaniu witryn internetowych.
Mamy nadzieję, że stanie się on praktyczną pomocą na różnych etapach redakcji stron internetowych. ZDP nie traktujemy jak zamkniętej i zakończonej pracy. Wprost przeciwnie: wraz z biegiem czasu, rozwojem technologii oraz zgodnie z potrzebami będziemy go uaktualniać i wzbogacać o nowe treści i ilustracje.
ZDP dostępny jest pod adresem: https://pomoc.pg.gda.pl/ekontakt/zbior-dobrych-praktyk
(wymagane jest uprzednie zalogowanie w witrynie http://pomoc.pg.gda.pl).

Rekomendujemy Państwu stosowanie się do ZDP, co zapewni witrynom dostępność, responsywność, odpowiedni poziom jakości publikowanych informacji i optymalny wygląd graficzny (również na urządzeniach mobilnych).

Wdrożenie brytyjskiej wersji językowej

Do tej pory dla oznaczenia wersji angielskiej używana była flaga USA wraz z towarzyszącą jej wersją językową en_US.
W Polsce przyjęło się jednak używać flagi brytyjskiej w kontekście anglojęzycznych wersji stron internetowych. Dlatego też wdrożono w systemie inną wersję językową – angielski brytyjski (en_GB). Pociąga to ze sobą nie tylko zmianę wyglądu ikonki z flagą. Wersja en_GB jest osobną (wydzieloną) wersją względem dotychczasowej wersji en_US.
Wszystkie do tej pory istniejące treści tekstowe zostały już przypisane do wersji brytyjskiej.
Tworząc natomiast zupełnie nowe treści albo nowe tłumaczenia, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że obecnie poprawną angielską wersją językową jest tylko i wyłącznie wersja o nazwie „angielski (Wielka Brytania)”. Aktualnie w systemie dostępna jest tylko ta wersja języka angielskiego (wersja amerykańska jest wyłączona).

Poprawki dotyczące okładek aktualności

W portlecie „Wydawca treści” w trybie „Slider” skorygowano wyświetlany rozmiar okładek treści typu Aktualności. Obecnie stosowany jest rozmiar 575 szer. x 345 wys. (rozmiar podany w pikselach), zatem wgrywane okładki artykułów mogą posiadać rozmiar 575x345 px lub mniejszy (w takim przypadku zostaną przeskalowane).

Zoptymalizowane zostały również rozmiary okładek Aktualności wyświetlanych w widoku pełnej treści (tj. po kliknięciu w daną aktualność). Obecnie okładki w widoku pełnej treści wyświetlane są z zachowaniem tych samych proporcji jak w trybie „Slider”, dzięki czemu nie są przycinane.

Udostępnienie sekcji do zamieszczania skryptów JS

Dla administratorów witryn udostępniono sekcję do zamieszczania skryptów w języku JavaScript (skrypty można zamieszczać jedynie w razie uzasadnionej potrzeby i w porozumieniu z Helpdeskiem CUI), które mogą być pomocne w realizacji niestandardowych funkcjonalności. Pole do wklejania skryptów JS osiągalne jest po zalogowaniu w systemie z szarego paska narzędziowego: Zarządzaj → Strona → sekcja JavaScript w niebieskiej ramce.
Będąc na pozycji „Strony publiczne” w drzewku podstron, w sekcji JavaScript zdefiniować można skrypt wykonywany dla każdej podstrony danej witryny. Będąc natomiast w drzewku podstron na jakiejkolwiek stronie podrzędnej pod pozycją „Strony publiczne”, w sekcji JavaScript zdefiniować można skrypt wykonywany indywidualnie dla danej podstrony.
Jak już wspomniano, skrypty JS zamieszczać można po uzgodnieniu z Helpdeskiem CUI i w uzasadnionych przypadkach.
Uwaga: samodzielne zamieszczanie kodu JS może spowodować błędne działanie witryny lub znaczny spadek wydajności renderowania witryny.

Umożliwiono zamieszczanie ramek z zewnętrznymi zasobami wizualnymi

W sytuacji gdy na stronie www zaistnieje potrzeba wstawienia ramki z miniaturką materiału filmowego (np. z YouTube, Vimeo itp.), mapy (np. z Google Maps lub OpenStreetMap itp.) lub innego zewnętrznego zasobu wizualnego (wspomniane filmy i mapy utrzymywane są bowiem na zewnętrznych serwerach – niezależnie od serwerów PG), wykorzystywany jest często kod HTML z użyciem tzw. znacznika <iframe></iframe>
(<iframe> znajdą Państwo w kodzie HTML, który udostępnia YouTube, Google Maps itp. w celu zamieszczenia go na własnej stronie).

Próba zamieszczenia takiego kodu w edytorze wizualnym treści (uprzednio przełączonym w tryb „Źródła dokumentu”) skończy się jednak niepowodzeniem: kod odpowiedzialny za wyświetlenie filmu, mapy lub innego zasobu, zostanie usunięty podczas zapisywania zmodyfikowanej treści.
Dzieje się tak ze względu na przewidziany mechanizm zabezpieczeń (niezweryfikowany kod obcego pochodzenia zamieszczony w ramce może bowiem powodować wywołanie złośliwego kodu).

W celu umożliwienia administratorom witryn bezpiecznego zamieszczania takich ramek, udostępniono w systemie portlet „Ramka Iframe”, który dodać można na stronie za pomocą szarego paska narzędziowego: Dodaj → Więcej... → w polu do wyszukiwania portletów wpisać np. „ramk” i wybrać znaleziony element „Ramka IFrame”. Po dodaniu portletu można go umieścić w przewidzianym fragmencie strony (zgodnie z zastosowanym układem graficznym). Następnie w jego konfiguracji w polu „Źródłowy URL” wstawić adres URL zasobu (mapy, materiału filmowego itp.).

Rezygnacja z justowania pełnego

W edytorze wizualnym treści usunięto tzw. justowanie pełne (wyrównywanie jednocześnie do lewej i prawej strony). To zamierzone działanie wynika z technicznych analiz specjalistów branży www, a co za tym idzie – z trendów jakie mają miejsce w dziedzinie projektowania witryn.
Przyzwyczajenie użytkowników powoduje, że justowanie pełne postrzegane bywa jako estetyczne. Pogląd profesjonalistów w tej sprawie od wielu lat jest jednak odmienny. O ile wspomniany sposób justowania może mieć sens w publikacjach drukowanych,
tak w przypadku stron internetowych justowanie tekstu jest „ryzykownym pomysłem” (określenie użyte na stronie uxf.pl, którą za chwilę przytoczymy). Aby osiągnąć zadowalający efekt justowania pełnego, technika renderowania stron www musiałaby pozwalać na inteligentne przenoszenie wyrazów do nowej linii oraz umożliwiać dostosowywanie odstępów między literami wewnątrz wyrazu. Obecnie technologia wyświetlania witryn internetowych nie dysponuje takimi możliwościami.
 
Negatywne efekty justowania na stronach internetowych są następujące:

  • możliwe nienaturalnie duże odstępy między wyrazami (efekt przeciwny do estetycznego, możliwość utrudnienia odbioru tekstu),
  • oku ludzkiemu trudniej jest przenosić wzrok do nowych linii,
  • w wąskich kolumnach powstają długie, wysokie strużki pustej przestrzeni płynące w dół tekstu.

 

Więcej informacji na ten temat mogą Państwo znaleźć na przykład na stronach:

http://uxf.pl/post/projektowanie-czytelnego-tekstu.html (zwłaszcza akapit pt. „Wyrównanie do lewej vs justowanie”)
http://misz.net/index.php/2008/07/z-poradnika-webdesingera-cz1-justowanie
https://ebizneskrokpokroku.pl/konwersja/cechy-czytelnego-tekstu (zwłaszcza akapit pt. „Wyrównywanie tekstu”)

W związku z tym podjęto decyzję o usunięciu możliwości justowania tekstu jednocześnie do lewej i prawej strony.
W edytorze wizualnym dostępne pozostaną ikonki służące do wyrównania zawartości do lewej, do prawej oraz centrowanie.
W systemie wyłączony zostanie odpowiedni styl odpowiadający za justowanie pełne, dzięki czemu nie trzeba będzie edytować dotychczasowych treści tekstowych (uzyskają one domyślny styl wyrównania do lewej).