Zasady bezpieczeństwa − poczta e-mail

Uprzejmie Państwu przypominamy, że ani administratorzy, ani Helpdesk nie wysyłają e-maili z prośbą o podanie hasła do poczty lub systemu Moja PG. Nie są również przesyłane maile z linkami, które mają przedłużyć ważność skrzynki pocztowej, czy też zwiększyć jej rozmiar. Prosimy, aby takie maile były przez Państwa ignorowane.

W przypadku otrzymania wiadomości sugerującej problemy techniczne z pocztą PG lub inną usługą albo problemy z hasłem dostępowym do określonej strony lub systemu, należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na:

 • adres nadawcy wiadomości (powinien budzić zaufanie zgodnie z przedmiotową sprawą),

 • adres odbiorcy wiadomości (fałszywe wiadomości często nie są zaadresowane bezpośrednio do użytkownika)

 • temat wiadomości (powinien być logiczny i zgodny z przedmiotową sprawą),

 • treść zawartą w wiadomości (treść powinna być pisana zgodnie z zasadami interpunkcji i gramatyki, z zachowaniem logicznego sensu - adekwatnie do danego zagadnienia),

 • adresy, do których prowadzą ewentualne linki (hiperłącza) - adresy te powinny budzić zaufanie adekwatnie do poruszanej sprawy, bez sprawdzenia nie należy klikać na linki.

Przykład nr 1

Wiadomość sugerująca, że bank powiadamia klienta o problemie z dostępem do konta.

 1. Uwagę zwraca nietypowy (w kontekście nazwy banku) adres pocztowy nadawcy: wyświetlana nazwa wprawdzie nie budzi zastrzeżeń, jednak po umieszczeniu wskaźnika myszki na nazwie nadawcy okazuje się, że faktyczny adres nadawcy to buro@centurytel.net(...), a więc zupełnie nieprzystający do kontekstu wiadomości

 2. Adres odbiorcy - wiadomość nie jest wysłana do jednej konkretnej osoby

 3. Temat wiadomości posiada błąd w brzmieniu, choć ogólnie sprawia wrażenie logicznego

 4. Nielogicznie sformułowane zdania w treści wiadomości

 5. Link Zaloguj sie do Millenet faktycznie jest hiperłączem do teleton.ro/js/prettyphoto(...), co nie stanowi zaufanego adresu w kontekście takiej wiadomości (adres łącza wyświetla się po przytrzymaniu wskaźnika myszki na nazwie łącza)

Przeprowadzona ocena wiarygodności wiadomości wypadła negatywnie. Zalecany sposób postępowania: wiadomość należy trwale skasować, ignorując zawarte w niej informacje.

 

Przykład nr 2

Wiadomość sugerująca przekroczenie limitu pojemności skrzynki pocztowej PG.

 1. Uwagę zwraca nietypowy adres nadawcy (faktyczny adres widoczny jest po przytrzymaniu wskaźnika myszki na nazwie nadawcy)

 2. Adres odbiorcy - wiadomość nie jest wysłana do jednej konkretnej osoby

 3. Temat wiadomości jest nielogiczny względem przekazu wiadomości

 4. Błędy interpunkcyjne i logiczne w treści wiadomości

 5. Adres (link) podany jawnie w wiadomości absolutnie nie budzi zaufania w kontekście maila, gdyż nie zawiera domeny pg.gda.pl lub pg.edu.pl

Przeprowadzona ocena wiarygodności wiadomości wypadła negatywnie. Zalecany sposób postępowania: wiadomość należy trwale skasować, ignorując zawarte w niej informacje.

Galeria zdjęć